เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

วิภาวัณย์ ว่องวีรชัยเดชา
เลขานุการกรม
โทรศัพท์
: 0-2794-3060
E-Mail
: vipawan@dmf.go.th
นางสาวลัญจนา สุขศรีทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
: 0-2794-3062
E-Mail
: lunjana@dmf.go.th
นางฤทัย วัฒนวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์
: 0-2794-3080
E-Mail
: ruthai@dmf.go.th
นางสาวนันทิยา ย่าสัน
หัวหน้ากลุ่มการคลัง
โทรศัพท์
: 0-2794-3093
E-Mail
: nuntiya@dmf.go.th
นางสาวภิรมย์ บัวอยู่
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
: 0-2794-3124
E-Mail
: pirom@dmf.go.th
นางสาวจุฬาภรณ์ เพิ่มไทย
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์
: 0-2794-3110
E-Mail
: chulaporn@dmf.go.th
นางสาววรรณภา รุจิเสถียร
หัวหน้ากลุ่มนิติการ
โทรศัพท์
: 0-2794-3076
E-Mail
: wannapa.r@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,707,290
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,565