เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์
ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3429
E-Mail
: witsarut@dmf.go.th
นายสุรชัย ศิริจิระพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
โทรศัพท์
: 0-2794-3455
E-Mail
: sura_s@dmf.go.th
นางสาวชณิดา แก้วกอ
หัวหน้ากลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
โทรศัพท์
: 0-2794-3435
E-Mail
: chanida@dmf.go.th
นายเกรียงไกร โพมิน
หัวหน้ากลุ่มกิจการต่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3461
E-Mail
: kriangkrai@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 34,967,853
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 112,975