เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร
ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3429
E-Mail
: jittima@dmf.go.th
นายนพณัฐ วณิชชนุกร
หัวหน้ากลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
โทรศัพท์
: 0-2794-3455
E-Mail
: noppanat@dmf.go.th
นางสาวชณิดา แก้วกอ
หัวหน้ากลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
โทรศัพท์
: 0-2794-3435
E-Mail
: chanida@dmf.go.th
ณัฐพร ชุมพลวงศ์
หัวหน้ากลุ่มกิจการต่างประเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3461
E-Mail
: nattaporn@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,486,432
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,473