เกศินี ปรางค์ศร
หัวหน้ากลุ่มสัมปทานปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3490
E-Mail
: kesinee@dmf.go.th