นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มกำกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3171
E-Mail
: anuchit@dmf.go.th