นายปรศักดิ์ งามสมภาค
หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3388
E-Mail
: porrasak@dmf.go.th