นายวุฒิพงษ์ คงเพชรศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก
โทรศัพท์
: 02-794-3314
E-Mail
: wuttipong@dmf.go.th