เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

แนะนำ-ติชม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ให้ผู้รับบริการและบุคคลภายนอกทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชน บุคคลทั่วไป ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถให้คำแนะนำติชมร้องเรียน หรือให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อการพัฒนาการทำงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านทางเว็บไซต์ โดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต่อไป ดังนี้

1. ด้านการดำเนินงานด้านปิโตรเลียมและถ่านหิน

2. ด้านการดำเนินงานเรื่องทั่วไป

3. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

4. ด้านการสัมปทาน

5. หัวข้ออื่น ๆ

ติชมร้องเรียนได้ที่

นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โทรศัพท์ 02-794-3006   e-mail: somboon@dmf.go.th

 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,032,046
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,349