เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

แนะนำ-ติชม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ให้ผู้รับบริการและบุคคลภายนอกทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชน บุคคลทั่วไป ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถให้คำแนะนำติชมร้องเรียน หรือให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อการพัฒนาการทำงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านทางเว็บไซต์ โดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต่อไป ดังนี้

1. ด้านการดำเนินงานด้านปิโตรเลียมและถ่านหิน

2. ด้านการดำเนินงานเรื่องทั่วไป

3. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

4. ด้านการสัมปทาน

5. หัวข้ออื่น ๆ

ติชมร้องเรียนได้ที่

นายวรากร พรหโมบล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โทรศัพท์ 02-794-3010   e-mail: warakorn@dmf.go.th

 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,705,293
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,562