เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กิจกรรม ชธ. กับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

• โครงการฝึกอบรม เรื่อง "กฎหมายข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร" สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

• กิจกรรมถาม-ตอบเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ. 2540 

• พิธีมอบรางวัลกิจกรรมถาม-ตอบ เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" 

• การจัดกิจกรรมภายในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อตอกย้ำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,032,089
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,350