เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประวัติการเปิดให้ยื่นขอสัมปทานในประเทศไทย

ครั้งที่ วันที่เปิดสัมปทาน บริเวณที่เปิดสัมปทาน จำนวนแปลง การออกสัมปทาน จำนวนสัมปทาน/แปลงที่ดำเนินการในปัจจุบัน
สัมปทาน แปลง สัมปทาน แปลง
1 13 กันยายน 2514 บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ไม่ได้กำหนด 10 22 6 13
2 31 มีนาคม 2515 ทะเลอันดามัน 2 แปลง 2 2 - -
3 12 มิถุนายน 2515 ทะเลอันดามัน 2 แปลง - - - -
4 14 กันยายน 2516 บนบกและทะเลอันดามัน ไม่ได้กำหนด - - - -
5 11 กุมภาพันธ์ 2517 บนบกและทะเลอันดามัน ไม่ได้กำหนด 3 3 - -
6 24 พฤศจิกายน 2521 บนบก ไม่ได้กำหนด 2 7 2 2
7 26 มกราคม 2522 อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ไม่ได้กำหนด 1 1 - -
8 24 มิถุนายน 2523 บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ไม่ได้กำหนด 4 9 1 1
9 5 กุมภาพันธ์ 2525 บนบก ไม่ได้กำหนด 2 3 2 2
10 3 มิถุนายน 2526 ทะเลอันดามัน ไม่ได้กำหนด 1 1 - -
11 10 สิงหาคม 2527 บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ไม่ได้กำหนด 3 3 2 2
*12 22 มีนาคม 2528 บนบกและอ่าวไทย ไม่ได้กำหนด 7 8 2 2
13 26 กรกฎาคม 2533 บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน 104 แปลง 12 21 1 1
14 12 ตุลาคม 2538 ทะเลอันดามัน 9 แปลง 1 2 - -
15 23 กุมภาพันธ์ 2539 บนบก และอ่าวไทย 101 แปลง 6 7 1 1
16 16 มิถุนายน 2540 ทะเลอันดามัน 7 แปลง 1 1 - -
17 16 มีนาคม 2541 บนบกและอ่าวไทย 81 แปลง 2 2 - -
*18 11 กรกฎาคม 2543 บนบก อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 87 แปลง 11 14 10 13
19 1 กรกฎาคม 2548 บนบก อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 82 แปลง 16 21 14 18
20 23 พฤษภาคม 2550 บนบก และอ่าวไทย 65 แปลง 26 30 22 24
รวม 110 157 63 79

หมายเหตุ
1. * มีสัมปทานที่ออกโดยมติคณะรัฐมนตรี 2 สัมปทาน คือ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2532/35 แปลง B 5/27 ในอ่าวไทย (อยู่ในช่วงเปิดสัมปทานครั้งที่ 12) และสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 8/2546/65 แปลง G 9/43 ในอ่าวไทย (อยู่ในช่วงเปิดสัมปทานครั้งที่ 18)

สิงหาคม 2554

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,482,940
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,470