เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

สถานที่ติดต่อ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้นที่ 21-22 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     โทรศัพท์ 0-2794-3000
     โทรสาร 0-2794-3058
     อีเมล contact@dmf.go.th

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,034,326
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,353