เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมตามข้อกำหนดของกฏหมาย ได้แก่

ค่าภาคหลวง

ค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ จัดเก็บภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ภาษีเงินได้

เงินภาษีที่จัดเก็บรายได้สุทธิของบริษัทผู้รับสัมปทานจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม จัดเก็บภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดย กรมสรรพากร

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,960,951
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,463