เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

การพัฒนาแหล่งหินน้ำมัน

ทิศทางในการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแม่สอดนั้น ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโดยการสนับสนุนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และกรมทรัพยากรธรณี) ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ภายใน 4 ปี ดังนี้

3.1 สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งหินน้ำมันเพื่อยืนยันปริมาณสำรองแหล่งและคุณภาพ หินน้ำมัน โดยจะปฏิบัติงานในปี 2551

3.2 ประเมินผลแหล่งหินน้ำมันขั้นรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบการทำเหมืองเบื้องต้น

3.3 ศึกษาทางเลือกในการใช้ประโยชน์หินน้ำมันอย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ใช้ในโรงไฟฟ้า โรงกลั่น อุตสาหกรรมเคมีและโรงปูนซีเมนต์

3.4 ศึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Evaluation)

3.5 ศึกษาและบริหารจัดการด้านมวลชนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์

3.6 นำเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป

โดยการปฏิบัติงานตั้งแต่ข้อ 3.2 – 3.6 นั้นขึ้นอยู่กับว่าผลการศึกษาของการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งหินน้ำมันเพื่อยืนยันปริมาณสำรองแหล่งและคุณภาพว่ามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ ถ้าดีก็จะศึกษาในส่วนที่เหลือต่อตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป

ดังนั้น จะเห็นว่าทิศทางการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแม่สอด ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความหนา ความลึก ขนาดพื้นที่การแผ่ขยายของชั้นหินน้ำมันและปริมาณสำรองของหินน้ำมันนั้น ดีเพียงพอหรือมีมากพอที่จะพัฒนาได้หรือไม่ ซึ่งต้องรอผลการศึกษาในปี 2551-2554 ต่อไป  โดยถ้าผลการศึกษาศักยภาพบ่งบอกว่าดีเพียงพอที่จะพัฒนาแล้ว จะต้องพิจารณาต่อว่าเหมาะสมที่จะพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ด้านใด เช่น ใช้กลั่นเป็นน้ำมันหรือใช้ในโรงไฟฟ้า หรือใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ  ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะต้องก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานสากลที่ยอมรับได้  อีกทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากประชาชาชนในพื้นที่ด้วย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,704,472
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,560