เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) โดยนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (บริษัท Exxon) ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมและผู้ดำเนินงานในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะพื้นที่ผลิตน้ำพอง ร่วมให้การต้อนรับนางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง (17 ก.ย. 2563)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) นำโดยนายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียม กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม และผู้แทนบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท ECOR) ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนเพื่อขอรับความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (5 ส.ค. 2563)
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,626,856
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333