เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) นำโดยนายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียม กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม และผู้แทนบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท ECOR) ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนเพื่อขอรับความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (5 ส.ค. 2563)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จัดการประชุมในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ภายใต้โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 ของ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และ L22/43 ของ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แก่หัวหน้าส่วนและผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ 1 ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม (29 ก.ค. 2563)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จัดการประชุมในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ภายใต้โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและบูรพา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 แก่หัวหน้าส่วนและผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา  ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม (24 ก.ค. 2563)
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,488,868
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333