เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) โดยนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (บริษัท Exxon) ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมและผู้ดำเนินงานในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะพื้นที่ผลิตน้ำพอง ร่วมให้การต้อนรับนางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง (17 ก.ย. 2563)
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,366,968
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333