ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ชั้น 21-22 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

เรื่องทั่วไป: PetroleumBidding@dmf.go.th

เรื่องห้องศึกษาข้อมูล: dataroom@dmf.go.th

เรื่องชุดข้อมูล: dmfecommerce@dmf.go.th

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้เยี่ยมชม 40,692