การเข้าถึงข้อมูล (ต้นแบบ)

 • เงื่อนไขและคำแนะนำในการเข้าใช้บริการห้องศึกษาข้อมูล -draft

 • แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องศึกษาข้อมูล -draft

 • ปฏิทินการใช้บริการห้องศึกษาข้อมูล (User Login) -draft

 • หลักเกณฑ์ในการเข้าถึงข้อมูล -draft

 • ห้องศึกษาข้อมูล -draft

 • ชุดข้อมูล -draft

  1. Seismic Surveys

  2. Well Logs and Reports

  3. Facility and Production Data

  4. Environmental Data

   

  Seismic and well data are available to purchase

   

  Basic facility, production, and environmental data can be dowloaded after ...

  Bid winner can have all available data after signed concesion agreement.

 •    ข้อมูลการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน -draft

  • List of Available Data

   

  • How to Order

   

  • Order Form
 •    รายงานหลุมเจาะและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ -draft

  • List of Available Data

   

  • How to Order

   

  • Order Form
 •    ข้อมูลสิ่งติดตั้งและการผลิตปิโตรเลียม -draft

  List of Available Data

  1. NC Block Layout
  2. Process Flow Diagram
  3. Well Site Diagram
  4. Installation Checklist
  5. Equipment Manual
  6. Operation Manual
  7. PM Report
  8. Inspection Report
  9. Pipe Inspection Report