เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563)

บริษัท แท่นอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ

แท่นหลุมผลิต

(WHP)

แท่นกระบวนการผลิต

(CPP&PP)

แท่นเพิ่มความดัน (CP)
, แท่นกำจัดปรอท (MRP)
,แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP)
,แท่นผลิตชั่วคราว (MPU)

แท่นที่พักอาศัย

(LQ&QP)

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม

(FPSO)

เรือกักเก็บปิโตรเลียม

(FSU&FSO)

COTL/CTEP 291 14 11 8 0 3
PTTEP/PTTEPS 102 4 4 3 0 1
Mubadala 7 2 0 0 1 2
Medco 1 2 0 0 0 1
Cepsa 0 0 0 0 0 0
PTT 0 0 4 0 0 0
Kris Energy 0 0 1 0 0 0
รวม 401 22 20 11 1 7
รวม 454 8

 

หมายเหตุ :

- WHP คือ Wellhead Platform
     - CPP&PP คือ Central Processing Platform และ Processing Platform
     - CP คือ Compression Platform
     - MRP คือ Mercury Removal Platform
     - FP คือ Flare Platform
     - MPU คือ Mobile Production Unit
     - LQ&QP คือ Living Quarter และ Quarters platform
     - FPSO คือ Floating Production Storage and Offloading
     - FSO คือ Floating Storage and Offloading

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 32,391,388
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,565