เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

การสำรวจปิโตรเลียม
(ณ ตุลาคม 2562)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 20 54 74
 หลุมสำรวจ 1 0 1
 หลุมพัฒนา 18 54 72
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 0/1 0/0 1


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,081,387
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,927