เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

บกบน
เลขที่สัมปทาน ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำเนินงาน) แปลง
1/2522/16 PTTEP Siam Ltd. S1
2/2522/17 ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. E5
PTTEP SP Limited E5
1/2524/19 PTTEP SP Limited EU1
1/2526/23 Sino-U.S. Petroleum Inc. NC
1/2527/24 Eco Orient Energy (Thailand)  Ltd. SW1
2/2528/27 PTTEP International Ltd. PTTEP1
1/2546/58 CNPCHK (Thailand) Ltd. L21/43
2/2546/59 PTTEP International Ltd. L22/43
3/2546/60 ECO Orient Resources (Thailand) Ltd. L44/43
5/2546/62 ECO Orient Resources (Thailand) Ltd. L33/43
9/2546/66 Apico (Khorat) Limited L15/43
Apico (Khorat) Limited L27/43
1/2547/67 Siam Moeco Ltd. L10/43
Siam Moeco Ltd. L11/43
2/2547/68 PTTEP International Ltd. L53/43
PTTEP International Ltd. L54/43
1/2550/77 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. L53/48
13/2550/89 Twinza Oil Limited L7/50
2/2554/110 TPI Refinery (1997) Company Limited L29/50
ทะเล
เลขที่สัมปทาน ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำเนินงาน) แปลง
1/1/2514 Chevron Blocks 5 and 6 Ltd. 5
Chevron Blocks 5 and 6 Ltd. 6
1/2515/5 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 10
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 11
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 10
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 11
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 10A
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 11A
2/2515/6 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 12
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 13
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 12A
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 12B
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 13
3/2515/7 PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 16
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 17
3/2515/7 PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 16A
4/2515/8 BG Asia Inc. 7
BG Asia Inc. 8
BG Asia Inc. 9
Chevron Offshore (Thailand) Ltd. 9A
5/2515/9 PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 15
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 14A
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 14A
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 15A
3/2528/28 PTTEP Siam Ltd. B6/27
1/2529/33 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. B12/27
1/2532/35 MP B5 (Thailand) Limited B5/27
1/2534/36 Chevron Offshore (Thailand) Ltd. B8/32
3/2539/50 Medco Energi Thailand (Bualuang) Limted B8/38
4/2546/61 Chevron Offshore (Thailand) Ltd. G4/43
7/2546/64 CEPSA Energy Company International, S.L.U. G5/43
8/2546/65 PTTEP International Ltd. G9/43
1/2549/69 Chevron Pattani Ltd. G4/48
3/2549/71 PTTEP International Ltd. G12/48
7/2549/75 MP G1 (Thailand) Limited G1/48
8/2549/76 KrisEnergy (Gulf of Thailand) Limited G10/48
4/2550/80 KrisEnergy (Gulf of Thailand) Limited G6/48
5/2550/81 MP G11 (Thailand) Limitd G11/48
11/2550/87 Chevron Pattani Ltd. G7/50
12/2550/88 PTTEP International Ltd. G8/50


 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,626,680
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333