เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

บนบก
ลำดับ แปลง หมายเลขสัมปทาน ผู้ดำเนินงาน ชนิดปิโตรเลียม
1 S1 1/2522/16 PTTEP Siam, Ltd. Crude Oil, Natural Gas
2 E5 2/2522/17 ExxonMobil Exploration & Production Khorat Inc. and PTTEP SP Limited Natural Gas
3 E5 2/2522/17 PTTEP SP Limited and Apico LLC Natural Gas, Condensate
4 EU1 1/2524/19
5 PTTEP1 2/2528/27 PTTEP International Ltd. Crude Oil
6 L22/43 2/2528/27
7 L53/43 2/2547/68
8 L54/43 2/2547/68
9 NC 1/2526/23 Sino-U.S. Petroleum Inc. Crude Oil
10 SW1 1/2527/24 Eco Orient Energy (Thailand) Limited Crud Oil, Natural Gas
11 SW1A 1/2527/24
12 L21/43 1/2546/58 CNPCHK (Thailand) Ltd. Crude Oil
13 L44/43 3/2546/60 Eco Orient Resources (Thailand) Ltd. Crude Oil, Natural Gas
14 L33/43 5/2546/62
15 L10/43 1/2547/67 Siam Moeco Ltd. Crude Oil
16 L11/43 1/2547/67
17 L53/48  1/2547/67 Pan Orient Energy (Siam) Limited Crude Oil
18 L27/43 9/2546/66 Apico (Khorat) Limited Natural Gas
19 L15/43 9/2546/66
ในทะเล
ลำดับ แปลง หมายเลขสัมปทาน  ผู้ดำเนินงาน ชนิดปิโตรเลียม
1 10 1/2515/5 Chevron  Thailand  Exploration and Production, Ltd. Natural Gas, Condensate, Crude Oil
2 10A 1/2515/5
3 11 1/2515/5
4 11A 1/2515/5
5 12 2/2515/6
6 13 2/2515/6
7 B12/27 1/2529/33
8 B10/32 5/2534/41
9 B8/32 1/2534/36 Chevron Offshore (Thailand) Ltd. Natural Gas, Crude Oil
10 9A 4/2515/8
11 G4/43 4/2546/61
12 G4/48 1/2549/69 Chevron Pattani Ltd.  
13 15 5/2515/9 PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. Natural Gas, Condensate, Crude Oil
14 14A 5/2515/9
15 15A 5/2515/9
16 14A 5/2515/9
17 16 3/2515/7
18 17 3/2515/7
19 16A 3/2515/7
20 B6/27 3/2528/28 PTTEP Siam, Ltd.  
21 G8/50 12/2550/88 PTTEP International Ltd.  
22 B5/27 1/2532/35 Pearl Oil (Thailand) Ltd. Natural Gas, Crude Oil
23 B8/38 3/2539/50 Salamander Energy (Bualuang) Ltd. Natural Gas, Crude Oil
24 G5/43 7/2546/64 CEC International, Ltd Natural Gas, Crude Oil
25 G1/48 7/2549/75 MP G1 (Thailand) Limited Natural Gas, Crude Oil
26 G11/48 5/2550/81 MP G11 (Thailand) Limited Natural Gas, Crude Oil
27 G10/48 8/2549/76 Kris Energy (Gulf of Thailand) Ltd. Natural Gas, Crude Oil
28 G12/48 3/2549/71 PTTEP International Ltd.  
29 G6/48 4/2550/80 Kris Energy (Gulf of Thailand) Ltd.  
30 G7/50 11/2550/87 Chevron Petroleum Thailand Ltd.  
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,081,711
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,931