เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

สัมปทานปิโตรเลียม

ณ มีนาคม 2566
สัมปทาน
บกบน
สัมปทาน เลขที่ ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำเนินงาน) แปลง
1/2522/16 PTTEP Siam Ltd. S1
2/2522/17 ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. E5
PTTEP SP Limited E5
1/2524/19 PTTEP SP Limited EU1
1/2527/24 Eco Orient Energy (Thailand)  Ltd. SW1
2/2528/27 PTTEP International Ltd. PTTEP1
1/2546/58 CNPCHK (Thailand) Ltd. L21/43
2/2546/59 PTTEP International Ltd. L22/43
3/2546/60 ECO Orient Resources (Thailand) Ltd. L44/43
5/2546/62 ECO Orient Resources (Thailand) Ltd. L33/43
9/2546/66 Apico (Khorat) Limited L27/43
1/2547/67 UAC UTILITIES COMPANY LIMITED L10/43
UAC UTILITIES COMPANY LIMITED L11/43
2/2547/68 PTTEP International Ltd. L53/43
PTTEP International Ltd. L54/43
1/2550/77 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. L53/48
1/2564/111 CNPCHK (Thailand) Ltd. L1/64
ทะเล
สัมปทาน เลขที่ ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำเนินงาน) แปลง
1/1/2514 Chevron Blocks 5 and 6 Ltd. (OCA*) 5
Chevron Blocks 5 and 6 Ltd. (OCA*) 6
1/2515/5 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 10
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 11
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 10A
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 11A
2/2515/6 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 12A
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 12B
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 13
3/2515/7 PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.  16A
4/2515/8 BG Asia Inc. (OCA*) 7
BG Asia Inc. (OCA*) 8
BG Asia Inc. (OCA*) 9
Chevron Offshore (Thailand) Ltd. 9A
5/2515/9 PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. (OCA*) 14A
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 14A
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.  15A
1/2529/33 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. B12/27
1/2532/35 Busrakham Jasmine Ltd. B5/27
1/2534/36 Chevron Offshore (Thailand) Ltd. B8/32
3/2539/50 Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited B8/38
4/2546/61 Chevron Offshore (Thailand) Ltd. G4/43
8/2546/65 PTTEP International Ltd. (OCA*) G9/43
1/2549/69 Chevron Pattani Ltd. G4/48
3/2549/71 PTTEP International Ltd. G12/48
7/2549/75 Busrakham Manora Ltd. G1/48
8/2549/76 Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. G10/48
4/2550/80 Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. G6/48
5/2550/81 Busrakham G11 Ltd. G11/48
11/2550/87 Chevron Pattani Ltd. G7/50
12/2550/88 PTTEP International Ltd. G8/50
     
สัญญาแบ่งปันผลผลิต
ทะเล
สัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่  ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (ผู้ดำเนินงาน) แปลง
1/2562/1 PTTEP Energy Development Company Limited G1/61
1/2562/2 PTTEP Energy Development Company Limited G2/61

 

Remark: * พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา (Thailand-Cambodia Overlapping Area) 

 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,482,455
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,469