เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

(ณ พฤษภาคม 2563)
พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 38 48
บนบก 16 19
อ่าวไทย 22 29
อันดามัน - -
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,676,288
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333