เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

พื้นที่ สัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 39 49
บนบก 18 21
อ่าวไทย 21 28
อันดามัน - -
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,917,159
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,410