ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม Web
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2566 (เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566) จัดสรรให้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ลำดับที่ ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน (บาท)
1 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อการรับเงิน 112974.8
2 เทศบาลเมืองเสนา เพื่อการรับเงิน 8508.71
3 เทศบาลตำบลท่าเรือ เพื่อการรับเงิน 14928.39
4 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด เพื่อการรับเงิน 24453.84
5 เทศบาลตำบลลาดชะโด เพื่อการรับเงิน 17493.45
6 เทศบาลตำบลบ้านแพรก เพื่อการรับเงิน 4568.64
7 เทศบาลตำบลบางปะหัน เพื่อการรับเงิน 12199.18
8 เทศบาลตำบลภาชี เพื่อการรับเงิน 12157.62
9 เทศบาลตำบลมหาราช เพื่อการรับเงิน 7429.54
10 เทศบาลตำบลบางบาล เพื่อการรับเงิน 25149.42
11 เทศบาลตำบลบางซ้าย เพื่อการรับเงิน 12076.74
12 เทศบาลตำบลท่าหลวง เพื่อการรับเงิน 19351.42
13 เทศบาลตำบลนครหลวง เพื่อการรับเงิน 16005.22
14 เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เพื่อการรับเงิน 6160.84
15 เทศบาลตำบลบางไทร เพื่อการรับเงิน 23716.69
16 เทศบาลตำบลพระอินทราชา เพื่อการรับเงิน 21821.74
17 เทศบาลตำบลหัวเวียง เพื่อการรับเงิน 13599.58
18 เทศบาลเมืองอโยธยา เพื่อการรับเงิน 46381.91
19 เทศบาลตำบลอุทัย เพื่อการรับเงิน 15688.63
20 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อการรับเงิน 25290.39
21 เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ เพื่อการรับเงิน 19462.31
22 เทศบาลตำบลอรัญญิก เพื่อการรับเงิน 17946.41
23 เทศบาลตำบลราชคราม เพื่อการรับเงิน 13980.89
24 เทศบาลตำบลโรงช้าง เพื่อการรับเงิน 14560.91
25 ปากกราน เพื่อการรับเงิน 13872.27
26 บ้านป้อม เพื่อการรับเงิน 16511.34
27 หันตรา เพื่อการรับเงิน 11928.81
28 ลุมพลี เพื่อการรับเงิน 13296.87
29 บ้านเกาะ เพื่อการรับเงิน 10736.41
30 เกาะเรียน เพื่อการรับเงิน 21449.66
31 บ้านใหม่ เพื่อการรับเงิน 10775.68
32 สำเภาล่ม เพื่อการรับเงิน 15785.69
33 วัดตูม เพื่อการรับเงิน 11730.08
34 สวนพริก เพื่อการรับเงิน 9444.63
35 คลองตะเคียน เพื่อการรับเงิน 11695.45
36 คลองสระบัว เพื่อการรับเงิน 9446.91
37 ภูเขาทอง เพื่อการรับเงิน 6800.95
38 ท่าดินแดง เพื่อการรับเงิน 4661.05
39 กุฎี เพื่อการรับเงิน 5296.57
40 ลาดน้ำเค็ม เพื่อการรับเงิน 10826.54
41 บ้านแค เพื่อการรับเงิน 7549.7
42 นาคู เพื่อการรับเงิน 4744.26
43 ดอนลาน เพื่อการรับเงิน 7683.73
44 หน้าโคก เพื่อการรับเงิน 5035.41
45 ลาดชิด เพื่อการรับเงิน 5818.8
46 ศาลาลอย เพื่อการรับเงิน 11053
47 โพธิ์เอน เพื่อการรับเงิน 7184.56
48 วังแดง เพื่อการรับเงิน 7265.43
49 ปากท่า เพื่อการรับเงิน 6662.31
50 บ้านร่อม เพื่อการรับเงิน 6995.04
51 หนองขนาก เพื่อการรับเงิน 10403.61
52 ท่าเจ้าสนุก เพื่อการรับเงิน 9081.81
53 จำปา เพื่อการรับเงิน 6431.19
54 ท่าหลวง เพื่อการรับเงิน 6666.9
55 คลองสะแก เพื่อการรับเงิน 4640.24
56 ปากจั่น เพื่อการรับเงิน 8175.97
57 บ่อโพง เพื่อการรับเงิน 12746.9
58 บ้านชุ้ง เพื่อการรับเงิน 8520.27
59 แม่ลา เพื่อการรับเงิน 11572.95
60 โพแตง เพื่อการรับเงิน 6796.31
61 กระแชง เพื่อการรับเงิน 6537.49
62 สนามชัย เพื่อการรับเงิน 7579.72
63 โคกช้าง เพื่อการรับเงิน 6452.02
64 บ้านม้า เพื่อการรับเงิน 7602.85
65 ไผ่พระ เพื่อการรับเงิน 10808.05
66 บางยี่โท เพื่อการรับเงิน 15746.4
67 บ้านกลึง เพื่อการรับเงิน 7092.09
68 พระขาว เพื่อการรับเงิน 8966.22
69 กบเจา เพื่อการรับเงิน 5772.59
70 น้ำเต้า เพื่อการรับเงิน 13754.41
71 บ้านคลัง เพื่อการรับเงิน 4783.56
72 บ้านหว้า เพื่อการรับเงิน 6569.85
73 บ้านโพ เพื่อการรับเงิน 10951.35
74 วัดยม เพื่อการรับเงิน 6886.46
75 ตลิ่งชัน เพื่อการรับเงิน 12159.92
76 บ้านพลับ เพื่อการรับเงิน 5301.2
77 บางประแดง เพื่อการรับเงิน 4986.92
78 เกาะเกิด เพื่อการรับเงิน 4940.69
79 สามเรือน เพื่อการรับเงิน 26538.26
80 บ้านแป้ง เพื่อการรับเงิน 4862.08
81 พุทเลา เพื่อการรับเงิน 6965.02
82 บางปะหัน เพื่อการรับเงิน 5146.36
83 บางเดื่อ เพื่อการรับเงิน 6519.01
84 โพธิ์สามต้น เพื่อการรับเงิน 11963.44
85 ทับน้ำ เพื่อการรับเงิน 10868.1
86 หันสัง เพื่อการรับเงิน 8790.63
87 ตานิม เพื่อการรับเงิน 8383.92
88 เสาธง เพื่อการรับเงิน 9738.13
89 บ้านขล้อ เพื่อการรับเงิน 10537.68
90 บ้านลี่ เพื่อการรับเงิน 4989.19
91 ระโสม เพื่อการรับเงิน 11039.11
92 โคกม่วง เพื่อการรับเงิน 10521.47
93 ไผ่ล้อม เพื่อการรับเงิน 9070.27
94 ดอนหญ้านาง เพื่อการรับเงิน 6620.74
95 หนองน้ำใส เพื่อการรับเงิน 7600.52
96 พระแก้ว เพื่อการรับเงิน 5774.91
97 กระจิว เพื่อการรับเงิน 8776.8
98 คู้สลอด เพื่อการรับเงิน 11706.98
99 สิงหนาท เพื่อการรับเงิน 7757.68
100 พระยาบันลือ เพื่อการรับเงิน 14875.22
101 คลองพระยาบันลือ เพื่อการรับเงิน 10126.29
102 หลักชัย เพื่อการรับเงิน 12742.26
103 ลาดบัวหลวง เพื่อการรับเงิน 12044.35
104 ลำไทร เพื่อการรับเงิน 20800.33
105 สนับทึบ เพื่อการรับเงิน 8642.72
106 พยอม เพื่อการรับเงิน 37709.1
107 ชะแมบ เพื่อการรับเงิน 12467.29
108 วังน้อย เพื่อการรับเงิน 12053.61
109 หันตะเภา เพื่อการรับเงิน 7639.78
110 วังจุฬา เพื่อการรับเงิน 9772.76
111 บ่อตาโล่ เพื่อการรับเงิน 13673.57
112 ข้าวงาม เพื่อการรับเงิน 5710.23
113 บ้านโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 7891.69
114 สามตุ่ม เพื่อการรับเงิน 10819.59
115 บ้านหลวง เพื่อการรับเงิน 6479.73
116 ชายนา เพื่อการรับเงิน 11152.38
117 บ้านแพน เพื่อการรับเงิน 7933.33
118 มารวิชัย เพื่อการรับเงิน 5969.02
119 ดอนทอง เพื่อการรับเงิน 7032.01
120 รางจรเข้ เพื่อการรับเงิน 6140.04
121 ลาดงา เพื่อการรับเงิน 7503.45
122 ธนู เพื่อการรับเงิน 12765.35
123 คานหาม เพื่อการรับเงิน 15806.5
124 เสนา เพื่อการรับเงิน 7166.08
125 หนองไม้ซุง เพื่อการรับเงิน 6967.33
126 บ้านหีบ เพื่อการรับเงิน 8462.49
127 โพสาวหาญ เพื่อการรับเงิน 8970.9
128 ข้าวเม่า เพื่อการรับเงิน 11096.88
129 สามบัณฑิต เพื่อการรับเงิน 10135.58
130 หนองน้ำส้ม เพื่อการรับเงิน 6218.62
131 ท่าตอ เพื่อการรับเงิน 4959.17
132 บ้านใหม่ เพื่อการรับเงิน 4834.37
133 บ้านนา เพื่อการรับเงิน 9243.57
134 บางนา เพื่อการรับเงิน 7374.07
135 คลองน้อย เพื่อการรับเงิน 6507.45
136 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เพื่อการรับเงิน 23575.7
137 เทศบาลตำบลบางกระสั้น เพื่อการรับเงิน 30570.78
138 เทศบาลตำบลปราสาททอง เพื่อการรับเงิน 11106.16
139 เทศบาลตำบลคลองจิก เพื่อการรับเงิน 21606.79
140 เทศบาลตำบลสามเมือง เพื่อการรับเงิน 16938.87
141 เทศบาลตำบลบางนมโค เพื่อการรับเงิน 17634.4
142 เทศบาลตำบลสามกอ เพื่อการรับเงิน 16093.08
143 บางซ้าย เพื่อการรับเงิน 6098.46
144 เทพมงคล เพื่อการรับเงิน 8820.67
145 วังพัฒนา เพื่อการรับเงิน 5245.72
146 ปลายกลัด เพื่อการรับเงิน 12000.48
147 ไม้ตรา เพื่อการรับเงิน 4989.19
148 หนองปลิง เพื่อการรับเงิน 5026.17
149 บ้านขวาง เพื่อการรับเงิน 4654.15
150 บ้านช้าง เพื่อการรับเงิน 5395.92
151 อุทัย เพื่อการรับเงิน 14392.2
152 สำพะเนียง เพื่อการรับเงิน 9199.67
153 เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เพื่อการรับเงิน 6417.35
154 เทศบาลเมืองผักไห่ เพื่อการรับเงิน 21867.98
155 เทศบาลเมืองลำตาเสา เพื่อการรับเงิน 49476.21
156 เทศบาลตำบลบางปะอิน เพื่อการรับเงิน 15464.49
157 เทศบาลเมืองบ้านกรด เพื่อการรับเงิน 30228.78
158 เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อการรับเงิน 553151.07
159 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อการรับเงิน 118077.27
160 เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อการรับเงิน 434535.38
161 เทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อการรับเงิน 102102.09
162 เทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อการรับเงิน 14304.41
163 เทศบาลตำบลไทรน้อย เพื่อการรับเงิน 5765.69
164 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อการรับเงิน 76296.37
165 เทศบาลตำบลบางใหญ่ เพื่อการรับเงิน 28844.54
166 เทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อการรับเงิน 108163.58
167 บางรักน้อย เพื่อการรับเงิน 49321.36
168 บางไผ่ เพื่อการรับเงิน 29077.96
169 บางขุนกอง เพื่อการรับเงิน 26009.08
170 บางขนุน เพื่อการรับเงิน 15482.99
171 ไทรใหญ่ เพื่อการรับเงิน 14761.93
172 คลองขวาง เพื่อการรับเงิน 14930.7
173 ราษฎร์นิยม เพื่อการรับเงิน 15697.87
174 หนองเพรางาย เพื่อการรับเงิน 17837.75
175 ไทรน้อย เพื่อการรับเงิน 65118.57
176 ขุนศรี เพื่อการรับเงิน 11626.1
177 ทวีวัฒนา เพื่อการรับเงิน 20761.06
178 ท่าอิฐ เพื่อการรับเงิน 42668.27
179 เกาะเกร็ด เพื่อการรับเงิน 13410.09
180 คลองข่อย เพื่อการรับเงิน 19848.23
181 คลองพระอุดม เพื่อการรับเงิน 15395.16
182 บางตะไนย์ เพื่อการรับเงิน 13289.92
183 อ้อมเกร็ด เพื่อการรับเงิน 11420.4
184 บ้านใหม่ เพื่อการรับเงิน 19288.98
185 บางใหญ่ เพื่อการรับเงิน 30653.97
186 ละหาร เพื่อการรับเงิน 57820.83
187 บางรักใหญ่ เพื่อการรับเงิน 13876.91
188 ลำโพ เพื่อการรับเงิน 31282.55
189 เทศบาลตำบลศาลากลาง เพื่อการรับเงิน 48299.95
190 เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อการรับเงิน 92077.45
191 เทศบาลตำบลบางเลน เพื่อการรับเงิน 38235.99
192 เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เพื่อการรับเงิน 40974.42
193 มหาสวัสดิ์ เพื่อการรับเงิน 10415.18
194 เทศบาลตำบลบางพลับ เพื่อการรับเงิน 25905.1
195 เทศบาลตำบลบางสีทอง เพื่อการรับเงิน 26605.29
196 เทศบาลเมืองพิมลราช เพื่อการรับเงิน 112854.67
197 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เพื่อการรับเงิน 106155.43
198 เทศบาลเมืองบางคูรัด เพื่อการรับเงิน 93260.63
199 เทศบาลเมืองบางแม่นาง เพื่อการรับเงิน 111978.85
200 เทศบาลเมืองไทรม้า เพื่อการรับเงิน 55087.03
201 เทศบาลเมืองบางกร่าง เพื่อการรับเงิน 55378.2
202 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เพื่อการรับเงิน 127956.37
203 เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อการรับเงิน 54516.2
204 เทศบาลเมืองคูคต เพื่อการรับเงิน 100405.93
205 เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อการรับเงิน 175683.19
206 เทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อการรับเงิน 16890.32
207 เทศบาลตำบลบางเตย เพื่อการรับเงิน 25486.83
208 เทศบาลตำบลระแหง เพื่อการรับเงิน 24044.83
209 เทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อการรับเงิน 147189.9
210 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อการรับเงิน 74597.86
211 เทศบาลตำบลลำลูกกา เพื่อการรับเงิน 45145.57
212 เทศบาลตำบลลำไทร เพื่อการรับเงิน 6026.79
213 เทศบาลเมืองคลองหลวง เพื่อการรับเงิน 154293.61
214 เทศบาลตำบลหนองเสือ เพื่อการรับเงิน 7531.19
215 บ้านฉาง เพื่อการรับเงิน 12954.84
216 บ้านกระแชง เพื่อการรับเงิน 7424.9
217 สวนพริกไทย เพื่อการรับเงิน 24537.01
218 บางหลวง เพื่อการรับเงิน 14704.22
219 บางพูด เพื่อการรับเงิน 15367.41
220 บึงบอน เพื่อการรับเงิน 22445.7
221 บึงบา เพื่อการรับเงิน 10491.44
222 บึงชำอ้อ เพื่อการรับเงิน 21274.06
223 บึงกาสาม เพื่อการรับเงิน 16818.65
224 ศาลาครุ เพื่อการรับเงิน 12229.25
225 นพรัตน์ เพื่อการรับเงิน 10713.3
226 กระแชง เพื่อการรับเงิน 15644.74
227 ท้ายเกาะ เพื่อการรับเงิน 6458.98
228 บ้านปทุม เพื่อการรับเงิน 11383.47
229 บางโพธิ์เหนือ เพื่อการรับเงิน 7383.32
230 คลองควาย เพื่อการรับเงิน 14394.53
231 บ้านงิ้ว เพื่อการรับเงิน 5333.55
232 เชียงรากน้อย เพื่อการรับเงิน 8437.05
233 บางกระบือ เพื่อการรับเงิน 4235.85
234 บึงคำพร้อย เพื่อการรับเงิน 79956.83
235 ลำลูกกา เพื่อการรับเงิน 53226.74
236 บึงทองหลาง เพื่อการรับเงิน 25297.32
237 บึงคอไห เพื่อการรับเงิน 18163.59
238 ลำไทร เพื่อการรับเงิน 13832.98
239 พืชอุดม เพื่อการรับเงิน 9324.48
240 คูบางหลวง เพื่อการรับเงิน 29084.88
241 หน้าไม้ เพื่อการรับเงิน 33713.59
242 ระแหง เพื่อการรับเงิน 17595.12
243 บ่อเงิน เพื่อการรับเงิน 10225.7
244 ลาดหลุมแก้ว เพื่อการรับเงิน 12873.93
245 คลองสาม เพื่อการรับเงิน 210563.77
246 คลองสี่ เพื่อการรับเงิน 48200.54
247 คลองห้า เพื่อการรับเงิน 36089.21
248 คลองหก เพื่อการรับเงิน 30910.47
249 คลองเจ็ด เพื่อการรับเงิน 17525.79
250 เทศบาลตำบลหลักหก เพื่อการรับเงิน 50932.04
251 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เพื่อการรับเงิน 152856.18
252 เทศบาลตำบลคลองพระอุดม เพื่อการรับเงิน 20668.64
253 เทศบาลนครรังสิต เพื่อการรับเงิน 194886.7
254 เทศบาลเมืองบางคูวัด เพื่อการรับเงิน 68499.44
255 เทศบาลตำบลบางขะแยง เพื่อการรับเงิน 33274.48
256 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อการรับเงิน 29237.38
257 เทศบาลตำบลบางพูน เพื่อการรับเงิน 60166.34
258 เทศบาลตำบลบางเดื่อ เพื่อการรับเงิน 36592.99
259 เทศบาลเมืองลาดสวาย เพื่อการรับเงิน 158390.8
260 เทศบาลตำบลคูขวาง เพื่อการรับเงิน 14075.67
261 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อการรับเงิน 77232.3
262 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อการรับเงิน 34247.41
263 เทศบาลตำบลสามโคก เพื่อการรับเงิน 16046.84
264 เทศบาลเมืองบางกะดี เพื่อการรับเงิน 34513.2
265 เทศบาลตำบลหนองสามวัง เพื่อการรับเงิน 25796.49
266 เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ เพื่อการรับเงิน 14443.05
267 เทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อการรับเงิน 135785.65
268 เทศบาลตำบลหนองแค เพื่อการรับเงิน 28527.96
269 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท เพื่อการรับเงิน 65774.89
270 เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เพื่อการรับเงิน 1663.85
271 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เพื่อการรับเงิน 15769.54
272 เทศบาลตำบลวังม่วง เพื่อการรับเงิน 9916.04
273 เทศบาลตำบลหนองโดน เพื่อการรับเงิน 5566.93
274 เทศบาลตำบลเสาไห้ เพื่อการรับเงิน 7177.63
275 เทศบาลตำบลบ้านยาง เพื่อการรับเงิน 2456.48
276 เทศบาลตำบลวิหารแดง เพื่อการรับเงิน 9456.18
277 เทศบาลตำบลหนองหมู เพื่อการรับเงิน 3861.48
278 เทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อการรับเงิน 6103.07
279 เทศบาลตำบลท่าลาน เพื่อการรับเงิน 18145.12
280 เทศบาลตำบลหนองแซง เพื่อการรับเงิน 6586.04
281 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน เพื่อการรับเงิน 18140.5
282 เทศบาลตำบลหินกอง เพื่อการรับเงิน 21562.93
283 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เพื่อการรับเงิน 3087.37
284 เทศบาลตำบลดอนพุด เพื่อการรับเงิน 10766.43
285 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เพื่อการรับเงิน 17835.45
286 ตลิ่งชัน เพื่อการรับเงิน 10911.99
287 หนองยาว เพื่อการรับเงิน 21301.8
288 ดาวเรือง เพื่อการรับเงิน 12492.67
289 ปากข้าวสาร เพื่อการรับเงิน 17158.37
290 หนองปลาไหล เพื่อการรับเงิน 26975.05
291 หนองโน เพื่อการรับเงิน 7820.06
292 โคกสว่าง เพื่อการรับเงิน 13112.04
293 บ้านป่า เพื่อการรับเงิน 24546.29
294 ตาลเดี่ยว เพื่อการรับเงิน 27774.64
295 สองคอน เพื่อการรับเงิน 16774.76
296 ท่าคล้อ เพื่อการรับเงิน 11566.02
297 ห้วยแห้ง เพื่อการรับเงิน 18061.91
298 หินซ้อน เพื่อการรับเงิน 8266.05
299 ชะอม เพื่อการรับเงิน 17717.62
300 ชำผักแพว เพื่อการรับเงิน 14272.06
301 ท่าตูม เพื่อการรับเงิน 9502.39
302 ท่ามะปราง เพื่อการรับเงิน 8448.62
303 เตาปูน เพื่อการรับเงิน 5213.38
304 โคกแย้ เพื่อการรับเงิน 24030.98
305 หนองนาก เพื่อการรับเงิน 8957.01
306 หนองปลิง เพื่อการรับเงิน 10946.71
307 หนองไข่น้ำ เพื่อการรับเงิน 9793.55
308 หนองปลาหมอ เพื่อการรับเงิน 13930.06
309 บัวลอย เพื่อการรับเงิน 7674.47
310 ห้วยขมิ้น เพื่อการรับเงิน 10415.18
311 ห้วยทราย เพื่อการรับเงิน 11069.16
312 กุ่มหัก เพื่อการรับเงิน 9513.92
313 หนองแขม เพื่อการรับเงิน 5714.84
314 หนองโรง เพื่อการรับเงิน 10563.07
315 คชสิทธิ์ เพื่อการรับเงิน 7256.19
316 หนองจิก เพื่อการรับเงิน 6354.95
317 หนองจรเข้ เพื่อการรับเงิน 11704.68
318 บ้านลำ เพื่อการรับเงิน 15965.93
319 เจริญธรรม เพื่อการรับเงิน 14567.85
320 วิหารแดง เพื่อการรับเงิน 9821.3
321 หนองหมู เพื่อการรับเงิน 7593.57
322 คลองเรือ เพื่อการรับเงิน 16654.6
323 หนองสรวง เพื่อการรับเงิน 12176.07
324 หนองกบ เพื่อการรับเงิน 7963.32
325 ไก่เส่า เพื่อการรับเงิน 5576.19
326 ม่วงหวาน เพื่อการรับเงิน 6105.38
327 โคกสะอาด เพื่อการรับเงิน 4732.72
328 หนองหัวโพ เพื่อการรับเงิน 6398.84
329 ไผ่ขวาง เพื่อการรับเงิน 6567.58
330 ดงตะงาว เพื่อการรับเงิน 4591.75
331 หนองโดน เพื่อการรับเงิน 7052.85
332 บ้านกลับ เพื่อการรับเงิน 13564.94
333 ดอนทอง เพื่อการรับเงิน 6045.3
334 เขาวง เพื่อการรับเงิน 8610.39
335 พุคำจาน เพื่อการรับเงิน 7357.85
336 เริงราง เพื่อการรับเงิน 7117.52
337 ม่วงงาม เพื่อการรับเงิน 5273.43
338 บ้านยาง เพื่อการรับเงิน 5959.79
339 มวกเหล็ก เพื่อการรับเงิน 22759.96
340 มิตรภาพ เพื่อการรับเงิน 15744.07
341 หนองย่างเสือ เพื่อการรับเงิน 17622.86
342 ลำพญากลาง เพื่อการรับเงิน 29863.63
343 ซับสนุ่น เพื่อการรับเงิน 18316.13
344 ลำสมพุง เพื่อการรับเงิน 10454.5
345 วังม่วง เพื่อการรับเงิน 19224.31
346 หน้าพระลาน เพื่อการรับเงิน 18011.07
347 พุแค เพื่อการรับเงิน 15510.67
348 ห้วยบง เพื่อการรับเงิน 11586.8
349 บ้านแก้ง เพื่อการรับเงิน 8933.92
350 ผึ้งรวง เพื่อการรับเงิน 6618.4
351 เขาดินพัฒนา เพื่อการรับเงิน 8007.24
352 เทศบาลตำบลตะกุด เพื่อการรับเงิน 11096.88
353 เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เพื่อการรับเงิน 13800.65
354 เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เพื่อการรับเงิน 9315.2
355 เทศบาลตำบลพุกร่าง เพื่อการรับเงิน 15630.88
356 เทศบาลตำบลคำพราน เพื่อการรับเงิน 9594.82
357 เทศบาลเมืองแก่งคอย เพื่อการรับเงิน 25620.84
358 เทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อการรับเงิน 7889.38
359 เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด เพื่อการรับเงิน 9534.75
360 เทศบาลตำบลตลาดน้อย เพื่อการรับเงิน 11066.86
361 เทศบาลตำบลหัวปลวก เพื่อการรับเงิน 6625.32
362 ช้างไทยงาม เพื่อการรับเงิน 8836.87
363 โคกตูม-โพนทอง เพื่อการรับเงิน 9151.11
364 เทศบาลตำบลบางโขมด เพื่อการรับเงิน 14731.93
365 เมืองขีดขิน เพื่อการรับเงิน 10022.33
366 เทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อการรับเงิน 45647.06
367 เทศบาลตำบลสร่างโศก เพื่อการรับเงิน 14942.23
368 เทศบาลตำบลธารเกษม เพื่อการรับเงิน 9442.31
369 เทศบาลตำบลแสลงพัน เพื่อการรับเงิน 7521.95
370 เทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อการรับเงิน 8587.26
371 เทศบาลตำบลหนองแก เพื่อการรับเงิน 10269.58
372 เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เพื่อการรับเงิน 11006.76
373 เทศบาลตำบลนายาว เพื่อการรับเงิน 10061.6
374 โคกใหญ่หรเทพ เพื่อการรับเงิน 6858.73
375 เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อการรับเงิน 49584.79
376 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เพื่อการรับเงิน 7337.07
377 เทศบาลตำบลโคกสำโรง เพื่อการรับเงิน 13229.85
378 เทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อการรับเงิน 68929.29
379 เทศบาลตำบลพัฒนานิคม เพื่อการรับเงิน 7630.56
380 เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เพื่อการรับเงิน 6177.01
381 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อการรับเงิน 36463.54
382 เทศบาลตำบลท่าโขลง เพื่อการรับเงิน 5201.81
383 เทศบาลตำบลท่าวุ้ง เพื่อการรับเงิน 4885.23
384 เทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อการรับเงิน 11418.11
385 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อการรับเงิน 16691.58
386 เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เพื่อการรับเงิน 8871.51
387 เทศบาลตำบลเขาพระงาม เพื่อการรับเงิน 58209.04
388 บางขันหมาก เพื่อการรับเงิน 18907.72
389 พรหมมาสตร์ เพื่อการรับเงิน 14061.78
390 โพธิ์เก้าต้น เพื่อการรับเงิน 23755.96
391 ทะเลชุบศร เพื่อการรับเงิน 31920.35
392 ท่าแค เพื่อการรับเงิน 34855.16
393 ท้ายตลาด เพื่อการรับเงิน 6847.18
394 โก่งธนู เพื่อการรับเงิน 11163.9
395 โคกลำพาน เพื่อการรับเงิน 7984.16
396 งิ้วราย เพื่อการรับเงิน 12679.84
397 ดอนโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 8566.48
398 ตะลุง เพื่อการรับเงิน 11027.58
399 บ้านข่อย เพื่อการรับเงิน 9354.46
400 โพธิ์ตรุ เพื่อการรับเงิน 6230.16
401 โคกสลุง เพื่อการรับเงิน 26110.76
402 มะนาวหวาน เพื่อการรับเงิน 10368.94
403 ช่องสาริกา เพื่อการรับเงิน 22025.11
404 หนองบัว เพื่อการรับเงิน 8591.89
405 น้ำสุด เพื่อการรับเงิน 10172.52
406 ห้วยขุนราม เพื่อการรับเงิน 16564.48
407 ชอนน้อย เพื่อการรับเงิน 6128.46
408 โคกสำโรง เพื่อการรับเงิน 26958.86
409 ห้วยโป่ง เพื่อการรับเงิน 22672.18
410 คลองเกตุ เพื่อการรับเงิน 15092.4
411 สะแกราบ เพื่อการรับเงิน 15409.01
412 เพนียด เพื่อการรับเงิน 16019.09
413 วังเพลิง เพื่อการรับเงิน 17285.46
414 ดงมะรุม เพื่อการรับเงิน 13135.08
415 ถลุงเหล็ก เพื่อการรับเงิน 8032.69
416 วังขอนขว้าง เพื่อการรับเงิน 8573.43
417 วังจั่น เพื่อการรับเงิน 6710.84
418 หลุมข้าว เพื่อการรับเงิน 7424.9
419 หนองแขม เพื่อการรับเงิน 10281.16
420 เกาะแก้ว เพื่อการรับเงิน 8249.86
421 ยางราก เพื่อการรับเงิน 17652.92
422 โคกเจริญ เพื่อการรับเงิน 18073.48
423 วังทอง เพื่อการรับเงิน 6227.86
424 โคกแสมสาร เพื่อการรับเงิน 8122.78
425 หนองมะค่า เพื่อการรับเงิน 7595.91
426 ศิลาทิพย์ เพื่อการรับเงิน 13075
427 ห้วยหิน เพื่อการรับเงิน 6375.75
428 ชัยบาดาล เพื่อการรับเงิน 18494.03
429 ซับตะเคียน เพื่อการรับเงิน 11351.09
430 หนองยายโต๊ะ เพื่อการรับเงิน 9204.26
431 นาโสม เพื่อการรับเงิน 6001.41
432 บ้านใหม่สามัคคี เพื่อการรับเงิน 7119.88
433 นิคมลำนารายณ์ เพื่อการรับเงิน 10442.92
434 บัวชุม เพื่อการรับเงิน 18833.77
435 ท่าดินดำ เพื่อการรับเงิน 10567.7
436 ลำนารายณ์ เพื่อการรับเงิน 5523.03
437 ชัยนารายณ์ เพื่อการรับเงิน 7313.95
438 ม่วงค่อม เพื่อการรับเงิน 14276.69
439 เกาะรัง เพื่อการรับเงิน 15263.42
440 ท่ามะนาว เพื่อการรับเงิน 7776.17
441 เขาแหลม เพื่อการรับเงิน 8078.87
442 หนองรี เพื่อการรับเงิน 17823.89
443 ลำสนธิ เพื่อการรับเงิน 7510.38
444 กุดตาเพชร เพื่อการรับเงิน 15372.03
445 ซับสมบูรณ์ เพื่อการรับเงิน 8092.73
446 เขารวก เพื่อการรับเงิน 6049.93
447 เขาน้อย เพื่อการรับเงิน 8155.13
448 ซับจำปา เพื่อการรับเงิน 10472.96
449 หนองผักแว่น เพื่อการรับเงิน 11131.56
450 ท่าหลวง เพื่อการรับเงิน 11140.79
451 หัวลำ เพื่อการรับเงิน 13724.4
452 ท่าวุ้ง เพื่อการรับเงิน 6472.83
453 บ้านเบิก เพื่อการรับเงิน 12467.29
454 เขาสมอคอน เพื่อการรับเงิน 9860.56
455 หัวสำโรง เพื่อการรับเงิน 15445.99
456 บางลี่ เพื่อการรับเงิน 11473.57
457 บางคู้ เพื่อการรับเงิน 14667.24
458 มุจลินท์ เพื่อการรับเงิน 5335.85
459 ชอนม่วง เพื่อการรับเงิน 7112.94
460 หนองเมือง เพื่อการรับเงิน 9227.4
461 สายห้วยแก้ว เพื่อการรับเงิน 6914.17
462 ไผ่ใหญ่ เพื่อการรับเงิน 5885.82
463 หนองเต่า เพื่อการรับเงิน 9058.72
464 บ้านชี เพื่อการรับเงิน 12035.14
465 โพนทอง เพื่อการรับเงิน 8053.46
466 สนามแจง เพื่อการรับเงิน 12910.95
467 บางพึ่ง เพื่อการรับเงิน 11281.78
468 มหาสอน เพื่อการรับเงิน 7699.9
469 บ้านกล้วย เพื่อการรับเงิน 5402.84
470 หินปัก เพื่อการรับเงิน 7420.26
471 บ้านทราย เพื่อการรับเงิน 7360.18
472 ดอนดึง เพื่อการรับเงิน 10181.82
473 หนองกระเบียน เพื่อการรับเงิน 7413.34
474 หนองทรายขาว เพื่อการรับเงิน 6442.76
475 พุคา เพื่อการรับเงิน 5315.04
476 บางขาม เพื่อการรับเงิน 5871.95
477 เชียงงา เพื่อการรับเงิน 6872.6
478 หนองม่วง เพื่อการรับเงิน 6812.49
479 ชอนสารเดช เพื่อการรับเงิน 10278.84
480 บ่อทอง เพื่อการรับเงิน 15439.07
481 ยางโทน เพื่อการรับเงิน 10336.63
482 ชอนสมบูรณ์ เพื่อการรับเงิน 10854.26
483 ดงดินแดง เพื่อการรับเงิน 10553.85
484 ทุ่งท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 8307.65
485 เทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อการรับเงิน 66812.46
486 เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อการรับเงิน 33690.46
487 เทศบาลตำบลดีลัง เพื่อการรับเงิน 18482.52
488 มหาโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 10775.68
489 นิยมชัย เพื่อการรับเงิน 13430.9
490 เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เพื่อการรับเงิน 25040.84
491 แก่งผักกูด เพื่อการรับเงิน 13142.05
492 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เพื่อการรับเงิน 11265.59
493 เทศบาลตำบลโคกสลุด เพื่อการรับเงิน 4215.07
494 เทศบาลตำบลกกโก เพื่อการรับเงิน 23970.87
495 เทศบาลตำบลบางงา เพื่อการรับเงิน 10426.72
496 เทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อการรับเงิน 30203.35
497 เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เพื่อการรับเงิน 25144.82
498 โคกกะเทียม เพื่อการรับเงิน 10530.74
499 บางกะพี้ดงพลับ เพื่อการรับเงิน 7813.13
500 เทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อการรับเงิน 26845.63
501 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ เพื่อการรับเงิน 7362.49
502 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เพื่อการรับเงิน 4256.62
503 เทศบาลตำบลสรรพยา เพื่อการรับเงิน 7110.61
504 เทศบาลตำบลสรรคบุรี เพื่อการรับเงิน 27171.48
505 เทศบาลตำบลหันคา เพื่อการรับเงิน 9396.09
506 เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ เพื่อการรับเงิน 3048.05
507 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เพื่อการรับเงิน 14003.99
508 ท่าชัย เพื่อการรับเงิน 17581.28
509 เขาท่าพระ เพื่อการรับเงิน 17692.17
510 วัดโคก เพื่อการรับเงิน 8608.09
511 ท่าฉนวน เพื่อการรับเงิน 14937.61
512 ไร่พัฒนา เพื่อการรับเงิน 9049.46
513 อู่ตะเภา เพื่อการรับเงิน 6761.65
514 มะขามเฒ่า เพื่อการรับเงิน 11810.98
515 วังหมัน เพื่อการรับเงิน 10308.9
516 บ่อแร่ เพื่อการรับเงิน 5525.34
517 หนองบัว เพื่อการรับเงิน 6655.34
518 เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา เพื่อการรับเงิน 5791.06
519 เที่ยงแท้ เพื่อการรับเงิน 14073.33
520 เขาแก้ว เพื่อการรับเงิน 7043.61
521 เด่นใหญ่ เพื่อการรับเงิน 12254.66
522 ไพรนกยูง เพื่อการรับเงิน 12067.45
523 หันคา เพื่อการรับเงิน 12203.8
524 วังไก่เถื่อน เพื่อการรับเงิน 17345.57
525 กุดจอก เพื่อการรับเงิน 5728.71
526 เทศบาลตำบลดงคอน เพื่อการรับเงิน 27328.57
527 เทศบาลตำบลหนองแซง เพื่อการรับเงิน 17874.74
528 เทศบาลตำบลเนินขาม เพื่อการรับเงิน 13775.24
529 สุขเดือนห้า เพื่อการรับเงิน 12268.5
530 กะบกเตี้ย เพื่อการรับเงิน 12728.39
531 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เพื่อการรับเงิน 16116.17
532 เทศบาลตำบลเสือโฮก เพื่อการรับเงิน 17361.71
533 เทศบาลตำบลชัยนาท เพื่อการรับเงิน 18355.44
534 เทศบาลตำบลนางลือ เพื่อการรับเงิน 17331.68
535 เทศบาลตำบลหาดท่าเสา เพื่อการรับเงิน 11566.02
536 เทศบาลตำบลบางขุด เพื่อการรับเงิน 15894.28
537 เทศบาลตำบลห้วยกรด เพื่อการรับเงิน 19859.82
538 เทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อการรับเงิน 12298.54
539 เทศบาลตำบลหนองน้อย เพื่อการรับเงิน 8471.72
540 เทศบาลตำบลหนองขุ่น เพื่อการรับเงิน 8231.4
541 สะพานหิน เพื่อการรับเงิน 11968.11
542 เทศบาลตำบลวังตะเคียน เพื่อการรับเงิน 15409.01
543 เทศบาลตำบลโพงาม เพื่อการรับเงิน 16929.61
544 เทศบาลตำบลโพนางดำออก เพื่อการรับเงิน 12053.61
545 เทศบาลตำบลตลุก เพื่อการรับเงิน 19554.79
546 เทศบาลตำบลหาดอาษา เพื่อการรับเงิน 14480.06
547 เทศบาลตำบลห้วยงู เพื่อการรับเงิน 12924.78
548 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เพื่อการรับเงิน 19760.42
549 เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ เพื่อการรับเงิน 3621.19
550 เทศบาลตำบลศิลาดาน เพื่อการรับเงิน 7861.65
551 เทศบาลตำบลดอนกำ เพื่อการรับเงิน 6267.16
552 เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา เพื่อการรับเงิน 12206.1
553 เทศบาลตำบลโพนางดำตก เพื่อการรับเงิน 10925.92
554 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา เพื่อการรับเงิน 6941.9
555 เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เพื่อการรับเงิน 8300.7
556 เทศบาลตำบลธรรมามูล เพื่อการรับเงิน 17394.09
557 เทศบาลตำบลหนองมะโมง เพื่อการรับเงิน 11785.55
558 เทศบาลตำบลมโนรมย์ เพื่อการรับเงิน 7621.3
559 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อการรับเงิน 39204.28
560 เทศบาลตำบลอินทร์บุรี เพื่อการรับเงิน 10364.36
561 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เพื่อการรับเงิน 7787.7
562 เทศบาลตำบลถอนสมอ เพื่อการรับเงิน 20157.93
563 เทศบาลตำบลโพสังโฆ เพื่อการรับเงิน 4711.87
564 ม่วงหมู่ เพื่อการรับเงิน 13417.03
565 โพกรวม เพื่อการรับเงิน 8439.32
566 บางมัญ เพื่อการรับเงิน 8596.51
567 ต้นโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 18071.17
568 จักรสีห์ เพื่อการรับเงิน 8846.1
569 หัวไผ่ เพื่อการรับเงิน 11131.56
570 บางกระบือ เพื่อการรับเงิน 15607.75
571 โพทะเล เพื่อการรับเงิน 10630.07
572 คอทราย เพื่อการรับเงิน 5883.52
573 ท่าข้าม เพื่อการรับเงิน 10311.19
574 หนองกระทุ่ม เพื่อการรับเงิน 5800.33
575 โพสังโฆ เพื่อการรับเงิน 10412.89
576 บ้านหม้อ เพื่อการรับเงิน 13761.37
577 บ้านแป้ง เพื่อการรับเงิน 4986.92
578 พระงาม เพื่อการรับเงิน 8494.83
579 โรงช้าง เพื่อการรับเงิน 10893.54
580 วิหารขาว เพื่อการรับเงิน 4406.87
581 โพประจักษ์ เพื่อการรับเงิน 8120.47
582 ชีน้ำร้าย เพื่อการรับเงิน 9007.85
583 อินทร์บุรี เพื่อการรับเงิน 9869.82
584 ท่างาม เพื่อการรับเงิน 11868.76
585 งิ้วราย เพื่อการรับเงิน 12356.33
586 ห้วยชัน เพื่อการรับเงิน 11381.17
587 ประศุก เพื่อการรับเงิน 13990.12
588 ทองเอน เพื่อการรับเงิน 17608.95
589 โพธิ์ชัย เพื่อการรับเงิน 5405.17
590 น้ำตาล เพื่อการรับเงิน 7794.64
591 แม่ลา เพื่อการรับเงิน 7907.85
592 ไม้ดัด เพื่อการรับเงิน 9592.52
593 พักทัน เพื่อการรับเงิน 10639.35
594 สระแจง เพื่อการรับเงิน 9345.23
595 บ้านจ่า เพื่อการรับเงิน 7290.86
596 เทศบาลตำบลทับยา เพื่อการรับเงิน 13465.54
597 เทศบาลเมืองบางระจัน เพื่อการรับเงิน 31954.99
598 เทศบาลตำบลพรหมบุรี เพื่อการรับเงิน 7288.56
599 ค่ายบางระจัน เพื่อการรับเงิน 16617.58
600 เทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อการรับเงิน 27975.63
601 เทศบาลตำบลป่าโมก เพื่อการรับเงิน 20365.89
602 เทศบาลตำบลบางจัก เพื่อการรับเงิน 17613.58
603 เทศบาลตำบลเกษไชโย เพื่อการรับเงิน 6384.98
604 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อการรับเงิน 9795.84
605 เทศบาลตำบลแสวงหา เพื่อการรับเงิน 7484.98
606 เทศบาลตำบลสามโก้ เพื่อการรับเงิน 24622.56
607 เทศบาลตำบลรำมะสัก เพื่อการรับเงิน 9680.34
608 บ้านอิฐ เพื่อการรับเงิน 19000.14
609 ป่างิ้ว เพื่อการรับเงิน 16740.1
610 คลองวัว เพื่อการรับเงิน 5107.09
611 หัวไผ่ เพื่อการรับเงิน 10449.85
612 บ้านแห เพื่อการรับเงิน 6666.9
613 ย่านซื่อ เพื่อการรับเงิน 6812.49
614 ตลาดกรวด เพื่อการรับเงิน 4631.04
615 ชัยฤทธิ์ เพื่อการรับเงิน 6514.4
616 เทวราช เพื่อการรับเงิน 4543.21
617 ราชสถิตย์ เพื่อการรับเงิน 5312.76
618 โผงเผง เพื่อการรับเงิน 7355.58
619 นรสิงห์ เพื่อการรับเงิน 6320.32
620 สายทอง เพื่อการรับเงิน 7334.76
621 บางเสด็จ เพื่อการรับเงิน 6824.06
622 เอกราช เพื่อการรับเงิน 7857.02
623 โรงช้าง เพื่อการรับเงิน 7662.9
624 หนองแม่ไก่ เพื่อการรับเงิน 6824.06
625 ยางช้าย เพื่อการรับเงิน 13523.32
626 องครักษ์ เพื่อการรับเงิน 11376.55
627 บางเจ้าฉ่า เพื่อการรับเงิน 7542.75
628 อ่างแก้ว เพื่อการรับเงิน 11868.76
629 คำหยาด เพื่อการรับเงิน 7390.23
630 อินทประมูล เพื่อการรับเงิน 5372.79
631 บางพลับ เพื่อการรับเงิน 10135.58
632 บางระกำ เพื่อการรับเงิน 5310.45
633 สีบัวทอง เพื่อการรับเงิน 15536.13
634 วังน้ำเย็น เพื่อการรับเงิน 15036.96
635 จำลอง เพื่อการรับเงิน 5261.88
636 ห้วยไผ่ เพื่อการรับเงิน 6269.45
637 ศรีพราน เพื่อการรับเงิน 5696.35
638 บ้านพราน เพื่อการรับเงิน 11113.06
639 ศาลเจ้าโรงทอง เพื่อการรับเงิน 6953.47
640 หลักแก้ว เพื่อการรับเงิน 11857.19
641 ไผ่จำศีล เพื่อการรับเงิน 8363.12
642 ไผ่วง เพื่อการรับเงิน 7170.7
643 คลองขนาก เพื่อการรับเงิน 6502.85
644 ยี่ล้น เพื่อการรับเงิน 9772.76
645 บางจัก เพื่อการรับเงิน 4524.71
646 หัวตะพาน เพื่อการรับเงิน 7041.27
647 ตลาดใหม่ เพื่อการรับเงิน 4857.48
648 อบทม เพื่อการรับเงิน 9444.63
649 โพธิ์ม่วงพันธ์ เพื่อการรับเงิน 9985.38
650 เทศบาลตำบลโพสะ เพื่อการรับเงิน 7947.17
651 เทศบาลตำบลศาลาแดง เพื่อการรับเงิน 15205.67
652 เทศบาลตำบลไชโย เพื่อการรับเงิน 29161.1
653 เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน เพื่อการรับเงิน 7665.21
654 เทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 11482.79
655 จำปาหล่อ เพื่อการรับเงิน 8386.21
656 เทศบาลตำบลม่วงคัน เพื่อการรับเงิน 9093.35
657 เทศบาลตำบลทางพระ เพื่อการรับเงิน 6149.29
658 เทศบาลตำบลโคกพุทรา เพื่อการรับเงิน 6193.16
659 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพื่อการรับเงิน 7554.3
660 เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ เพื่อการรับเงิน 10177.18
661 เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย เพื่อการรับเงิน 13148.97
662 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เพื่อการรับเงิน 12252.33
663 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เพื่อการรับเงิน 13708.23
664 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อการรับเงิน 85114.73
665 เทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อการรับเงิน 22138.35
666 เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เพื่อการรับเงิน 3415.5
667 เทศบาลตำบลแปลงยาว เพื่อการรับเงิน 14290.56
668 เทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อการรับเงิน 12476.5
669 เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว เพื่อการรับเงิน 5412.1
670 เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี เพื่อการรับเงิน 3699.74
671 เทศบาลตำบลบางขนาก เพื่อการรับเงิน 4808.94
672 เทศบาลตำบลบางปะกง เพื่อการรับเงิน 14054.83
673 เทศบาลตำบลหอมศีล เพื่อการรับเงิน 2930.22
674 เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ เพื่อการรับเงิน 25745.65
675 เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เพื่อการรับเงิน 7607.44
676 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 6528.24
677 เทศบาลตำบลเทพราช เพื่อการรับเงิน 9805.12
678 เทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อการรับเงิน 14794.3
679 เทศบาลตำบลเกาะขนุน เพื่อการรับเงิน 4973.03
680 เทศบาลตำบลสนามชัยเขต เพื่อการรับเงิน 9812.01
681 เทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อการรับเงิน 17491.15
682 เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน เพื่อการรับเงิน 8120.47
683 เทศบาลตำบลหัวสำโรง เพื่อการรับเงิน 15697.87
684 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เพื่อการรับเงิน 12485.72
685 เทศบาลตำบลศาลาแดง เพื่อการรับเงิน 3369.27
686 บางไผ่ เพื่อการรับเงิน 11626.1
687 คลองนครเนื่องเขต เพื่อการรับเงิน 14454.62
688 คลองอุดมชลจร เพื่อการรับเงิน 21001.36
689 วังตะเคียน เพื่อการรับเงิน 15575.4
690 คลองหลวงแพ่ง เพื่อการรับเงิน 29896.01
691 บางแก้ว เพื่อการรับเงิน 14600.18
692 คลองเปรง เพื่อการรับเงิน 24072.57
693 บางขวัญ เพื่อการรับเงิน 16284.82
694 บางพระ เพื่อการรับเงิน 16032.98
695 คลองนา เพื่อการรับเงิน 10944.37
696 บางตีนเป็ด เพื่อการรับเงิน 23071.91
697 บางเตย เพื่อการรับเงิน 13980.89
698 ท่าไข่ เพื่อการรับเงิน 25297.32
699 บางกะไห เพื่อการรับเงิน 9537.05
700 หนามแดง เพื่อการรับเงิน 7244.65
701 โสธร เพื่อการรับเงิน 17743
702 บ้านใหม่ เพื่อการรับเงิน 6810.19
703 คลองจุกกระเฌอ เพื่อการรับเงิน 6384.98
704 เสม็ดใต้ เพื่อการรับเงิน 12314.75
705 หัวไทร เพื่อการรับเงิน 13946.23
706 ท่าทองหลาง เพื่อการรับเงิน 11103.84
707 สาวชะโงก เพื่อการรับเงิน 6828.7
708 บางกระเจ็ด เพื่อการรับเงิน 10239.57
709 เสม็ดเหนือ เพื่อการรับเงิน 11505.92
710 บางสวน เพื่อการรับเงิน 4658.74
711 บางเล่า เพื่อการรับเงิน 4238.16
712 บางตลาด เพื่อการรับเงิน 5023.86
713 บางโรง เพื่อการรับเงิน 5144.07
714 ก้อนแก้ว เพื่อการรับเงิน 6925.76
715 คลองเขื่อน เพื่อการรับเงิน 8023.38
716 เทศบาลตำบลบางวัว เพื่อการรับเงิน 6646.14
717 สองคลอง เพื่อการรับเงิน 22792.33
718 หอมศีล เพื่อการรับเงิน 9067.93
719 หนองจอก เพื่อการรับเงิน 8344.62
720 บางเกลือ เพื่อการรับเงิน 9407.64
721 ท่าสะอ้าน เพื่อการรับเงิน 12497.29
722 เขาดิน เพื่อการรับเงิน 5855.77
723 หนองบัว เพื่อการรับเงิน 8330.76
724 หนองตีนนก เพื่อการรับเงิน 7429.54
725 แหลมประดู่ เพื่อการรับเงิน 7794.64
726 สิบเอ็ดศอก เพื่อการรับเงิน 8901.52
727 สนามจันทร์ เพื่อการรับเงิน 5599.28
728 บางกรูด เพื่อการรับเงิน 4584.81
729 เทพราช เพื่อการรับเงิน 6463.57
730 ดอนทราย เพื่อการรับเงิน 7168.4
731 คลองขุด เพื่อการรับเงิน 5289.63
732 เกาะไร่ เพื่อการรับเงิน 7748.38
733 คลองบ้านโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 7508.05
734 คลองประเวศ เพื่อการรับเงิน 8742.09
735 ท่ากระดาน เพื่อการรับเงิน 72085.92
736 คู้ยายหมี เพื่อการรับเงิน 27425.67
737 ลาดกระทิง เพื่อการรับเงิน 25098.58
738 เขาหินซ้อน เพื่อการรับเงิน 29207.34
739 เกาะขนุน เพื่อการรับเงิน 32682.89
740 หนองแหน เพื่อการรับเงิน 24252.83
741 พนมสารคาม เพื่อการรับเงิน 8018.8
742 หนองยาว เพื่อการรับเงิน 21216.27
743 เมืองเก่า เพื่อการรับเงิน 6653.05
744 บางคา เพื่อการรับเงิน 4688.81
745 ดงน้อย เพื่อการรับเงิน 17401.04
746 เมืองใหม่ เพื่อการรับเงิน 7251.57
747 หมอนทอง เพื่อการรับเงิน 24287.46
748 ศาลาแดง เพื่อการรับเงิน 19949.93
749 โพรงอากาศ เพื่อการรับเงิน 18179.79
750 ดอนฉิมพลี เพื่อการรับเงิน 29949.13
751 บึงน้ำรักษ์ เพื่อการรับเงิน 20250.34
752 โยธะกา เพื่อการรับเงิน 15134.02
753 สิงโตทอง เพื่อการรับเงิน 13895.37
754 บางน้ำเปรี้ยว เพื่อการรับเงิน 19083.34
755 หนองไม้แก่น เพื่อการรับเงิน 17266.96
756 หัวสำโรง เพื่อการรับเงิน 13075
757 แปลงยาว เพื่อการรับเงิน 18859.2
758 ท่าตะเกียบ เพื่อการรับเงิน 45103.99
759 คลองตะเกรา เพื่อการรับเงิน 63604.95
760 เทศบาลตำบลพิมพา เพื่อการรับเงิน 7863.93
761 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา เพื่อการรับเงิน 20097.81
762 เทศบาลตำบลวังเย็น เพื่อการรับเงิน 21618.38
763 เทศบาลตำบลบ้านซ่อง เพื่อการรับเงิน 23628.87
764 ทุ่งพระยา เพื่อการรับเงิน 38716.67
765 เทศบาลตำบลบางสมัคร เพื่อการรับเงิน 35934.31
766 เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เพื่อการรับเงิน 20920.49
767 เทศบาลตำบลบางผึ้ง เพื่อการรับเงิน 4912.95
768 เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เพื่อการรับเงิน 11600.69
769 เทศบาลตำบลลาดขวาง เพื่อการรับเงิน 9594.82
770 เทศบาลตำบลท่าถ่าน เพื่อการรับเงิน 18782.94
771 เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อการรับเงิน 8002.61
772 เมืองพัทยา เพื่อการรับเงิน 269597.82
773 เทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อการรับเงิน 57226.91
774 เทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อการรับเงิน 23187.44
775 เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อการรับเงิน 54488.5
776 เทศบาลเมืองบ้านบึง เพื่อการรับเงิน 47939.42
777 เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อการรับเงิน 106686.92
778 เทศบาลตำบลบางทราย เพื่อการรับเงิน 26988.92
779 เทศบาลตำบลพานทอง เพื่อการรับเงิน 14678.8
780 เทศบาลตำบลหนองตำลึง เพื่อการรับเงิน 49658.72
781 เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อการรับเงิน 160387.41
782 เทศบาลตำบลหัวกุญแจ เพื่อการรับเงิน 8591.89
783 เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เพื่อการรับเงิน 19820.54
784 เทศบาลตำบลบางพระ เพื่อการรับเงิน 30885.08
785 เทศบาลตำบลบางละมุง เพื่อการรับเงิน 29322.89
786 เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เพื่อการรับเงิน 71330.27
787 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เพื่อการรับเงิน 10482.23
788 เทศบาลตำบลบ่อทอง เพื่อการรับเงิน 9851.33
789 เทศบาลตำบลบางเสร่ เพื่อการรับเงิน 26824.82
790 เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน 5310.45
791 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เพื่อการรับเงิน 10930.49
792 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพื่อการรับเงิน 18191.34
793 คลองตำหรุ เพื่อการรับเงิน 8069.61
794 หนองรี เพื่อการรับเงิน 36237.12
795 หนองข้างคอก เพื่อการรับเงิน 14886.77
796 สำนักบก เพื่อการรับเงิน 14077.99
797 เขาซก เพื่อการรับเงิน 8425.51
798 หนองเสือช้าง เพื่อการรับเงิน 9895.25
799 คลองพลู เพื่อการรับเงิน 9322.15
800 ห้างสูง เพื่อการรับเงิน 7940.21
801 พลูตาหลวง เพื่อการรับเงิน 88631.94
802 แสมสาร เพื่อการรับเงิน 13976.26
803 เขาคันทรง เพื่อการรับเงิน 16268.64
804 บ่อวิน เพื่อการรับเงิน 60989.02
805 บางพระ เพื่อการรับเงิน 40715.58
806 หนองขาม เพื่อการรับเงิน 12360.94
807 นาเริก เพื่อการรับเงิน 22353.24
808 หนองขยาด เพื่อการรับเงิน 9879.07
809 บ้านเซิด เพื่อการรับเงิน 13992.43
810 สระสี่เหลี่ยม เพื่อการรับเงิน 16259.42
811 โคกเพลาะ เพื่อการรับเงิน 6535.17
812 ท่าข้าม เพื่อการรับเงิน 7295.51
813 นาวังหิน เพื่อการรับเงิน 17472.63
814 ทุ่งขวาง เพื่อการรับเงิน 10537.68
815 หน้าพระธาตุ เพื่อการรับเงิน 13068.08
816 นามะตูม เพื่อการรับเงิน 7796.96
817 ไร่หลักทอง เพื่อการรับเงิน 8316.89
818 วัดหลวง เพื่อการรับเงิน 6156.23
819 บ้านช้าง เพื่อการรับเงิน 14926.05
820 วัดโบสถ์ เพื่อการรับเงิน 6556
821 หนองปรือ เพื่อการรับเงิน 13225.22
822 หนองเหียง เพื่อการรับเงิน 32897.85
823 คลองกิ่ว เพื่อการรับเงิน 36012.95
824 หนองอิรุณ เพื่อการรับเงิน 37776.15
825 หนองไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน 16957.32
826 หนองบอนแดง เพื่อการรับเงิน 13863.02
827 มาบไผ่ เพื่อการรับเงิน 15180.24
828 หน้าประดู่ เพื่อการรับเงิน 6426.59
829 บ้านเก่า เพื่อการรับเงิน 13858.45
830 บางนาง เพื่อการรับเงิน 18392.37
831 โคกขี้หนอน เพื่อการรับเงิน 7362.49
832 มาบโป่ง เพื่อการรับเงิน 16349.56
833 หนองหงษ์ เพื่อการรับเงิน 17814.63
834 บ่อทอง เพื่อการรับเงิน 21870.3
835 เกษตรสุวรรณ เพื่อการรับเงิน 15956.7
836 วัดสุวรรณ เพื่อการรับเงิน 14350.62
837 พลวงทอง เพื่อการรับเงิน 18732.09
838 เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อการรับเงิน 202648.97
839 เขาไม้แก้ว เพื่อการรับเงิน 17098.29
840 เทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อการรับเงิน 50721.78
841 เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ เพื่อการรับเงิน 13386.96
842 เทศบาลตำบลเสม็ด เพื่อการรับเงิน 52565.81
843 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อการรับเงิน 38342.3
844 เทศบาลตำบลนาป่า เพื่อการรับเงิน 96253.23
845 เทศบาลตำบลหนองไม้แดง เพื่อการรับเงิน 30263.42
846 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เพื่อการรับเงิน 30859.62
847 เทศบาลตำบลหมอนนาง เพื่อการรับเงิน 31388.85
848 เทศบาลตำบลหนองชาก เพื่อการรับเงิน 25741.02
849 เทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อการรับเงิน 18225.98
850 เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เพื่อการรับเงิน 57206.11
851 เทศบาลตำบลโป่ง เพื่อการรับเงิน 24768.11
852 ท่าบุญมี เพื่อการรับเงิน 28449.37
853 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อการรับเงิน 30099.34
854 เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อการรับเงิน 209047.81
855 เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อการรับเงิน 84567.06
856 เทศบาลตำบลเหมือง เพื่อการรับเงิน 23624.24
857 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เพื่อการรับเงิน 21017.58
858 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อการรับเงิน 130771.03
859 เทศบาลตำบลบ้านบึง เพื่อการรับเงิน 32165.27
860 เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก เพื่อการรับเงิน 14590.92
861 เทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อการรับเงิน 32877.02
862 เทศบาลตำบลกุฎโง้ง เพื่อการรับเงิน 14588.63
863 เทศบาลตำบลหัวถนน เพื่อการรับเงิน 11898.76
864 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เพื่อการรับเงิน 49654.13
865 เทศบาลตำบลท่าบุญมี เพื่อการรับเงิน 15603.14
866 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อการรับเงิน 346319.4
867 เกาะลอยบางหัก เพื่อการรับเงิน 8504.08
868 พานทองหนองกะขะ เพื่อการรับเงิน 20680.15
869 เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง เพื่อการรับเงิน 16012.19
870 เทศบาลนครระยอง เพื่อการรับเงิน 143189.74
871 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อการรับเงิน 42215.34
872 เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อการรับเงิน 170901.94
873 เทศบาลตำบลบ้านเพ เพื่อการรับเงิน 41316.42
874 เทศบาลตำบลบ้านค่าย เพื่อการรับเงิน 7653.66
875 เทศบาลเมืองบ้านฉาง เพื่อการรับเงิน 72030.48
876 เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เพื่อการรับเงิน 15268.07
877 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เพื่อการรับเงิน 11059.93
878 เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เพื่อการรับเงิน 1578.32
879 เทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อการรับเงิน 34734.97
880 เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด เพื่อการรับเงิน 16432.77
881 เทศบาลตำบลชุมแสง เพื่อการรับเงิน 8559.57
882 เทศบาลตำบลสำนักท้อน เพื่อการรับเงิน 25810.32
883 เทศบาลตำบลกองดิน เพื่อการรับเงิน 11173.15
884 กะเฉด เพื่อการรับเงิน 12693.72
885 ตะพง เพื่อการรับเงิน 50714.84
886 สำนักทอง เพื่อการรับเงิน 12028.21
887 นาตาขวัญ เพื่อการรับเงิน 16180.9
888 บ้านแลง เพื่อการรับเงิน 17243.86
889 แกลง เพื่อการรับเงิน 13865.37
890 เพ เพื่อการรับเงิน 3854.55
891 ป่ายุบใน เพื่อการรับเงิน 16751.64
892 ชุมแสง เพื่อการรับเงิน 14380.68
893 วังจันทร์ เพื่อการรับเงิน 9627.16
894 พลงตาเอี่ยม เพื่อการรับเงิน 10914.36
895 ตาสิทธิ์ เพื่อการรับเงิน 19931.42
896 มาบยางพร เพื่อการรับเงิน 49478.49
897 แม่น้ำคู้ เพื่อการรับเงิน 30268.05
898 หนองไร่ เพื่อการรับเงิน 10147.14
899 ละหาร เพื่อการรับเงิน 11750.9
900 ปลวกแดง เพื่อการรับเงิน 43789.11
901 สำนักท้อน เพื่อการรับเงิน 24620.22
902 หนองบัว เพื่อการรับเงิน 32756.88
903 หนองละลอก เพื่อการรับเงิน 31934.19
904 บางบุตร เพื่อการรับเงิน 25105.55
905 ตาขัน เพื่อการรับเงิน 21696.98
906 หนองตะพาน เพื่อการรับเงิน 9892.94
907 กองดิน เพื่อการรับเงิน 12347.08
908 วังหว้า เพื่อการรับเงิน 21754.71
909 ห้วยยาง เพื่อการรับเงิน 8453.24
910 ทางเกวียน เพื่อการรับเงิน 16557.52
911 ทุ่งควายกิน เพื่อการรับเงิน 24557.83
912 พังราด เพื่อการรับเงิน 14013.25
913 ชากโดน เพื่อการรับเงิน 11441.24
914 กระแสบน เพื่อการรับเงิน 19335.23
915 คลองปูน เพื่อการรับเงิน 14567.85
916 น้ำเป็น เพื่อการรับเงิน 15935.91
917 เขาน้อย เพื่อการรับเงิน 6271.75
918 พนานิคม เพื่อการรับเงิน 19684.15
919 เทศบาลตำบลมะขามคู่ เพื่อการรับเงิน 32204.59
920 นิคมพัฒนา เพื่อการรับเงิน 29216.6
921 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เพื่อการรับเงิน 22850.06
922 เทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อการรับเงิน 39842.07
923 เทศบาลตำบลทับมา เพื่อการรับเงิน 58095.78
924 เทศบาลตำบลน้ำคอก เพื่อการรับเงิน 14394.53
925 เทศบาลตำบลบ้านฉาง เพื่อการรับเงิน 34154.97
926 เทศบาลตำบลพลา เพื่อการรับเงิน 21405.76
927 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ เพื่อการรับเงิน 10581.55
928 เทศบาลตำบลบ้านนา เพื่อการรับเงิน 19573.25
929 เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง เพื่อการรับเงิน 12386.38
930 เทศบาลตำบลสองสลึง เพื่อการรับเงิน 12961.79
931 เทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อการรับเงิน 14401.44
932 เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา เพื่อการรับเงิน 12749.17
933 เทศบาลตำบลชากบก เพื่อการรับเงิน 20557.7
934 เทศบาลตำบลเชิงเนิน เพื่อการรับเงิน 54876.71
935 เทศบาลตำบลมาบข่า เพื่อการรับเงิน 24994.61
936 เขาชะเมา เพื่อการรับเงิน 17999.55
937 เทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อการรับเงิน 51911.86
938 เทศบาลเมืองขลุง เพื่อการรับเงิน 24691.89
939 เทศบาลตำบลบางกะจะ เพื่อการรับเงิน 11903.43
940 เทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อการรับเงิน 5199.5
941 เทศบาลตำบลหนองคล้า เพื่อการรับเงิน 8631.18
942 เทศบาลตำบลมะขาม เพื่อการรับเงิน 3958.55
943 เทศบาลตำบลพลิ้ว เพื่อการรับเงิน 16361.11
944 เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เพื่อการรับเงิน 20192.58
945 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อการรับเงิน 21012.95
946 เทศบาลตำบลทรายขาว เพื่อการรับเงิน 26170.79
947 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อการรับเงิน 23818.35
948 เทศบาลตำบลเนินสูง เพื่อการรับเงิน 7004.29
949 ท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 40253.44
950 คมบาง เพื่อการรับเงิน 9740.39
951 หนองบัว เพื่อการรับเงิน 8432.42
952 คลองนารายณ์ เพื่อการรับเงิน 8739.8
953 ตะปอน เพื่อการรับเงิน 7214.59
954 ตรอกนอง เพื่อการรับเงิน 5714.84
955 วังสรรพรส เพื่อการรับเงิน 7464.14
956 บางชัน เพื่อการรับเงิน 7697.57
957 มาบไพ เพื่อการรับเงิน 5714.84
958 ทุ่งเบญจา เพื่อการรับเงิน 18052.7
959 เขาแก้ว เพื่อการรับเงิน 15822.66
960 สีพยา-บ่อพุ เพื่อการรับเงิน 6546.75
961 โขมง เพื่อการรับเงิน 6264.82
962 รำพัน เพื่อการรับเงิน 8310
963 ตะกาดเง้า เพื่อการรับเงิน 17470.31
964 คลองขุด เพื่อการรับเงิน 11739.3
965 นายายอาม เพื่อการรับเงิน 16076.88
966 วังโตนด เพื่อการรับเงิน 8628.87
967 กระแจะ เพื่อการรับเงิน 11009.12
968 วังใหม่ เพื่อการรับเงิน 13324.58
969 บางกะไชย เพื่อการรับเงิน 8725.92
970 หนองชิ่ม เพื่อการรับเงิน 11891.82
971 เกาะเปริด เพื่อการรับเงิน 7126.79
972 บางสระเก้า เพื่อการรับเงิน 4915.27
973 ทรายขาว เพื่อการรับเงิน 18172.85
974 ทุ่งขนาน เพื่อการรับเงิน 25218.75
975 ปะตง เพื่อการรับเงิน 21354.94
976 สะตอน เพื่อการรับเงิน 22015.85
977 โป่งน้ำร้อน เพื่อการรับเงิน 21498.2
978 เทพนิมิต เพื่อการรับเงิน 13056.52
979 แก่งหางแมว เพื่อการรับเงิน 23340.01
980 ขุนซ่อง เพื่อการรับเงิน 28472.49
981 สามพี่น้อง เพื่อการรับเงิน 14292.87
982 เขาวงกต เพื่อการรับเงิน 7036.66
983 เทศบาลเมืองท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 32597.44
984 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เพื่อการรับเงิน 10105.53
985 เทศบาลตำบลพลวง เพื่อการรับเงิน 16957.32
986 เทศบาลตำบลทับช้าง เพื่อการรับเงิน 37764.58
987 เทศบาลตำบลอ่างคีรี เพื่อการรับเงิน 12663.71
988 เทศบาลตำบลนายายอาม เพื่อการรับเงิน 8196.71
989 เทศบาลตำบลเกาะขวาง เพื่อการรับเงิน 38728.22
990 เทศบาลตำบลเกวียนหัก เพื่อการรับเงิน 10475.28
991 เทศบาลตำบลบ่อ เพื่อการรับเงิน 16513.61
992 เทศบาลตำบลตกพรม เพื่อการรับเงิน 9601.76
993 เทศบาลตำบลเขาบายศรี เพื่อการรับเงิน 14202.71
994 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เพื่อการรับเงิน 14138.01
995 เทศบาลตำบลชากไทย เพื่อการรับเงิน 10144.8
996 เทศบาลตำบลตะเคียนทอง เพื่อการรับเงิน 10632.41
997 เทศบาลตำบลหนองตาคง เพื่อการรับเงิน 23136.65
998 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เพื่อการรับเงิน 12259.28
999 เทศบาลตำบลวันยาว เพื่อการรับเงิน 13084.26
1000 เทศบาลตำบลฉมัน เพื่อการรับเงิน 10151.75
1001 เทศบาลตำบลวังแซ้ม เพื่อการรับเงิน 10033.93
1002 เทศบาลตำบลท่าหลวง เพื่อการรับเงิน 6045.3
1003 เทศบาลตำบลจันทเขลม เพื่อการรับเงิน 14047.89
1004 เทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อการรับเงิน 27397.92
1005 เทศบาลตำบลแสลง เพื่อการรับเงิน 12243.1
1006 เทศบาลตำบลซึ้ง เพื่อการรับเงิน 11718.52
1007 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เพื่อการรับเงิน 8353.85
1008 เทศบาลตำบลปัถวี เพื่อการรับเงิน 17823.89
1009 เทศบาลตำบลคลองพลู เพื่อการรับเงิน 15383.61
1010 เทศบาลเมืองท่าใหม่ เพื่อการรับเงิน 23370.06
1011 เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เพื่อการรับเงิน 13823.77
1012 เทศบาลตำบลพลับพลา เพื่อการรับเงิน 14348.31
1013 เทศบาลตำบลสองพี่น้อง เพื่อการรับเงิน 17694.51
1014 เทศบาลตำบลทับไทร เพื่อการรับเงิน 14558.59
1015 เทศบาลตำบลพวา เพื่อการรับเงิน 24777.38
1016 เทศบาลตำบลช้างข้าม เพื่อการรับเงิน 11314.12
1017 เทศบาลตำบลสนามไชย เพื่อการรับเงิน 10472.96
1018 เทศบาลเมืองตราด เพื่อการรับเงิน 22052.82
1019 เทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อการรับเงิน 4094.91
1020 เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว เพื่อการรับเงิน 7480.37
1021 เทศบาลตำบลเขาสมิง เพื่อการรับเงิน 3168.22
1022 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เพื่อการรับเงิน 11059.93
1023 เทศบาลตำบลบ่อพลอย เพื่อการรับเงิน 19945.31
1024 เทศบาลตำบลแสนตุ้ง เพื่อการรับเงิน 7480.37
1025 เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย เพื่อการรับเงิน 14859.05
1026 เทศบาลตำบลหาดเล็ก เพื่อการรับเงิน 12393.3
1027 วังกระแจะ เพื่อการรับเงิน 49346.75
1028 หนองโสน เพื่อการรับเงิน 11993.52
1029 ท่ากุ่ม เพื่อการรับเงิน 11644.57
1030 หนองคันทรง เพื่อการรับเงิน 10685.57
1031 ห้วงน้ำขาว เพื่อการรับเงิน 7397.16
1032 แหลมกลัด เพื่อการรับเงิน 16340.32
1033 เนินทราย เพื่อการรับเงิน 11764.74
1034 ห้วยแร้ง เพื่อการรับเงิน 17234.63
1035 อ่าวใหญ่ เพื่อการรับเงิน 10623.16
1036 คลองใหญ่ เพื่อการรับเงิน 21366.49
1037 ไม้รูด เพื่อการรับเงิน 12076.74
1038 เขาสมิง เพื่อการรับเงิน 10466.03
1039 ประณีต เพื่อการรับเงิน 14170.38
1040 แสนตุ้ง เพื่อการรับเงิน 14884.45
1041 สะตอ เพื่อการรับเงิน 12975.64
1042 วังตะเคียน เพื่อการรับเงิน 11170.85
1043 ท่าโสม เพื่อการรับเงิน 10211.8
1044 เทพนิมิต เพื่อการรับเงิน 8485.59
1045 ทุ่งนนทรี เพื่อการรับเงิน 9724.22
1046 บ่อพลอย เพื่อการรับเงิน 13902.33
1047 ด่านชุมพล เพื่อการรับเงิน 13001.06
1048 ช้างทูน เพื่อการรับเงิน 6847.18
1049 นนทรีย์ เพื่อการรับเงิน 9134.93
1050 แหลมงอบ เพื่อการรับเงิน 8443.98
1051 บางปิด เพื่อการรับเงิน 10362.05
1052 คลองใหญ่ เพื่อการรับเงิน 13384.71
1053 เกาะหมาก เพื่อการรับเงิน 1271
1054 เกาะกูด เพื่อการรับเงิน 4906.03
1055 เทศบาลตำบลชำราก เพื่อการรับเงิน 6142.32
1056 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เพื่อการรับเงิน 18986.25
1057 เทศบาลตำบลตะกาง เพื่อการรับเงิน 6024.5
1058 เทศบาลตำบลหนองบอน เพื่อการรับเงิน 17315.52
1059 เทศบาลตำบลเกาะช้าง เพื่อการรับเงิน 12458.01
1060 เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เพื่อการรับเงิน 7228.46
1061 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อการรับเงิน 38081.16
1062 เทศบาลตำบลกบินทร์ เพื่อการรับเงิน 8691.26
1063 เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เพื่อการรับเงิน 5190.28
1064 เทศบาลตำบลโคกมะกอก เพื่อการรับเงิน 5104.77
1065 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อการรับเงิน 7501.16
1066 เทศบาลตำบลโคกปีบ เพื่อการรับเงิน 13560.31
1067 เทศบาลตำบลประจันตคาม เพื่อการรับเงิน 10394.39
1068 เทศบาลตำบลนาดี เพื่อการรับเงิน 18295.33
1069 เทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อการรับเงิน 15138.62
1070 เทศบาลตำบลสระบัว เพื่อการรับเงิน 4203.52
1071 ดงขี้เหล็ก เพื่อการรับเงิน 24502.4
1072 ดงพระราม เพื่อการรับเงิน 35825.74
1073 บ้านพระ เพื่อการรับเงิน 37297.8
1074 รอบเมือง เพื่อการรับเงิน 14553.97
1075 โคกไม้ลาย เพื่อการรับเงิน 9414.56
1076 ไม้เค็ด เพื่อการรับเงิน 27693.7
1077 ท่างาม เพื่อการรับเงิน 12788.48
1078 โนนห้อม เพื่อการรับเงิน 9169.61
1079 เนินหอม เพื่อการรับเงิน 18055.04
1080 บางเดชะ เพื่อการรับเงิน 7374.07
1081 วัดโบสถ์ เพื่อการรับเงิน 6424.27
1082 วังท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 38143.58
1083 เขาไม้แก้ว เพื่อการรับเงิน 21391.92
1084 ย่านรี เพื่อการรับเงิน 19349.1
1085 ลาดตะเคียน เพื่อการรับเงิน 22568.17
1086 กบินทร์ เพื่อการรับเงิน 24266.67
1087 เมืองเก่า เพื่อการรับเงิน 29302.09
1088 นนทรี เพื่อการรับเงิน 22001.98
1089 วังดาล เพื่อการรับเงิน 17886.31
1090 บ่อทอง เพื่อการรับเงิน 14935.32
1091 บ้านนา เพื่อการรับเงิน 20853.48
1092 วังตะเคียน เพื่อการรับเงิน 25170.24
1093 หาดนางแก้ว เพื่อการรับเงิน 10091.66
1094 นาแขม เพื่อการรับเงิน 11810.98
1095 นาดี เพื่อการรับเงิน 18327.65
1096 บุพราหมณ์ เพื่อการรับเงิน 21384.98
1097 ทุ่งโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 16603.73
1098 แก่งดินสอ เพื่อการรับเงิน 23705.11
1099 สำพันตา เพื่อการรับเงิน 13356.95
1100 สะพานหิน เพื่อการรับเงิน 8413.98
1101 บางพลวง เพื่อการรับเงิน 13100.48
1102 บ้านสร้าง เพื่อการรับเงิน 7048.21
1103 บางกระเบา เพื่อการรับเงิน 5890.46
1104 บางเตย เพื่อการรับเงิน 6107.7
1105 บางยาง เพื่อการรับเงิน 8691.26
1106 บางแตน เพื่อการรับเงิน 10221.06
1107 บางปลาร้า เพื่อการรับเงิน 12797.73
1108 ประจันตคาม เพื่อการรับเงิน 10359.72
1109 คำโตนด เพื่อการรับเงิน 17669.08
1110 ดงบัง เพื่อการรับเงิน 9615.61
1111 บ้านหอย เพื่อการรับเงิน 10877.36
1112 เกาะลอย เพื่อการรับเงิน 11249.39
1113 หนองแสง เพื่อการรับเงิน 8390.83
1114 บุฝ้าย เพื่อการรับเงิน 11926.5
1115 หนองแก้ว เพื่อการรับเงิน 10824.2
1116 ท่าตูม เพื่อการรับเงิน 53762.9
1117 ศรีมหาโพธิ เพื่อการรับเงิน 24509.32
1118 ดงกระทงยาม เพื่อการรับเงิน 12109.06
1119 บ้านทาม เพื่อการรับเงิน 7921.74
1120 หนองโพรง เพื่อการรับเงิน 30233.4
1121 หัวหว้า เพื่อการรับเงิน 24227.36
1122 กรอกสมบูรณ์ เพื่อการรับเงิน 18875.36
1123 โคกไทย เพื่อการรับเงิน 16742.41
1124 โคกปีบ เพื่อการรับเงิน 7149.88
1125 ไผ่ชะเลือด เพื่อการรับเงิน 6733.95
1126 เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เพื่อการรับเงิน 8393.13
1127 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เพื่อการรับเงิน 8083.51
1128 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อการรับเงิน 24587.87
1129 เทศบาลเมืองหนองกี่ เพื่อการรับเงิน 36553.66
1130 เทศบาลเมืองนครนายก เพื่อการรับเงิน 36935
1131 เทศบาลตำบลบ้านนา เพื่อการรับเงิน 11207.84
1132 เทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 2306.27
1133 เทศบาลตำบลเกาะหวาย เพื่อการรับเงิน 4122.61
1134 เทศบาลตำบลองครักษ์ เพื่อการรับเงิน 6084.56
1135 สาริกา เพื่อการรับเงิน 24916.01
1136 พรหมณี เพื่อการรับเงิน 44570.16
1137 ท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 11406.58
1138 ดงละคร เพื่อการรับเงิน 18762.16
1139 เขาพระ เพื่อการรับเงิน 21438.13
1140 หินตั้ง เพื่อการรับเงิน 13287.62
1141 ศรีนาวา เพื่อการรับเงิน 12411.8
1142 ท่าทราย เพื่อการรับเงิน 7951.77
1143 ดอนยอ เพื่อการรับเงิน 11034.51
1144 บ้านใหญ่ เพื่อการรับเงิน 10165.61
1145 ศรีจุฬา เพื่อการรับเงิน 13500.22
1146 วังกระโจม เพื่อการรับเงิน 6311.06
1147 บ้านพริก เพื่อการรับเงิน 24740.41
1148 บ้านนา เพื่อการรับเงิน 8853.02
1149 บ้านพร้าว เพื่อการรับเงิน 12074.42
1150 ป่าขะ เพื่อการรับเงิน 20368.2
1151 บางอ้อ เพื่อการรับเงิน 9446.91
1152 ทองหลาง เพื่อการรับเงิน 11762.4
1153 เขาเพิ่ม เพื่อการรับเงิน 18967.8
1154 ศรีกะอาง เพื่อการรับเงิน 24453.84
1155 อาษา เพื่อการรับเงิน 5837.29
1156 ทรายมูล เพื่อการรับเงิน 12386.38
1157 องครักษ์ เพื่อการรับเงิน 11693.09
1158 บางปลากด เพื่อการรับเงิน 18336.9
1159 บึงศาล เพื่อการรับเงิน 14163.48
1160 พระอาจารย์ เพื่อการรับเงิน 15053.16
1161 โพธิ์แทน เพื่อการรับเงิน 10567.7
1162 บางลูกเสือ เพื่อการรับเงิน 8330.76
1163 บางสมบูรณ์ เพื่อการรับเงิน 9086.42
1164 ชุมพล เพื่อการรับเงิน 13648.11
1165 คลองใหญ่ เพื่อการรับเงิน 14833.63
1166 ท่าเรือ เพื่อการรับเงิน 9088.75
1167 เกาะหวาย เพื่อการรับเงิน 4661.05
1168 เกาะโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 6576.78
1169 ปากพลี เพื่อการรับเงิน 8141.27
1170 โคกกรวด เพื่อการรับเงิน 7069.03
1171 นาหินลาด เพื่อการรับเงิน 8938.54
1172 หนองแสง เพื่อการรับเงิน 7510.38
1173 ศีรษะกระบือ เพื่อการรับเงิน 15991.36
1174 เทศบาลตำบลพิกุลออก เพื่อการรับเงิน 12377.11
1175 เทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อการรับเงิน 113464.75
1176 เทศบาลเมืองพระประแดง เพื่อการรับเงิน 20416.72
1177 เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อการรับเงิน 157704.44
1178 เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เพื่อการรับเงิน 70717.87
1179 เทศบาลตำบลบางปู เพื่อการรับเงิน 274965.98
1180 เทศบาลตำบลบางบ่อ เพื่อการรับเงิน 14780.48
1181 เทศบาลตำบลคลองสวน เพื่อการรับเงิน 6828.7
1182 เทศบาลตำบลคลองด่าน เพื่อการรับเงิน 26214.75
1183 เทศบาลตำบลบางพลี เพื่อการรับเงิน 21042.95
1184 เทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อการรับเงิน 60991.34
1185 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อการรับเงิน 49432.28
1186 เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ เพื่อการรับเงิน 27585.09
1187 เทศบาลตำบลด่านสำโรง เพื่อการรับเงิน 125786.43
1188 เทศบาลตำบลบางเมือง เพื่อการรับเงิน 230786.42
1189 บางโปรง เพื่อการรับเงิน 23330.74
1190 บางด้วน เพื่อการรับเงิน 18177.46
1191 บางยอ เพื่อการรับเงิน 26159.3
1192 ทรงคนอง เพื่อการรับเงิน 17370.97
1193 บางน้ำผึ้ง เพื่อการรับเงิน 11815.56
1194 บางกอบัว เพื่อการรับเงิน 16097.64
1195 บางกระเจ้า เพื่อการรับเงิน 11658.48
1196 บางกระสอบ เพื่อการรับเงิน 6301.81
1197 บางพลีใหญ่ เพื่อการรับเงิน 207924.73
1198 บางปลา เพื่อการรับเงิน 76906.45
1199 ราชาเทวะ เพื่อการรับเงิน 80379.7
1200 บางโฉลง เพื่อการรับเงิน 100114.75
1201 หนองปรือ เพื่อการรับเงิน 7866.28
1202 บางบ่อ เพื่อการรับเงิน 66190.87
1203 บ้านระกาศ เพื่อการรับเงิน 16030.66
1204 บางเพรียง เพื่อการรับเงิน 58557.99
1205 คลองด่าน เพื่อการรับเงิน 39169.6
1206 คลองนิยมยาตรา เพื่อการรับเงิน 7593.57
1207 เปร็ง เพื่อการรับเงิน 9756.56
1208 บ้านคลองสวน เพื่อการรับเงิน 67179.91
1209 ในคลองบางปลากด เพื่อการรับเงิน 162349.33
1210 แหลมฟ้าผ่า เพื่อการรับเงิน 11300.24
1211 นาเกลือ เพื่อการรับเงิน 27631.33
1212 เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เพื่อการรับเงิน 85364.31
1213 ศีรษะจรเข้ใหญ่ เพื่อการรับเงิน 27053.62
1214 ศีรษะจรเข้น้อย เพื่อการรับเงิน 38483.26
1215 บางเสาธง เพื่อการรับเงิน 72994.15
1216 เทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อการรับเงิน 49647.19
1217 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อการรับเงิน 163869.91
1218 เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เพื่อการรับเงิน 21040.67
1219 เทศบาลตำบลเทพารักษ์ เพื่อการรับเงิน 50869.65
1220 เทศบาลเมืองแพรกษา เพื่อการรับเงิน 87044.31
1221 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เพื่อการรับเงิน 114712.64
1222 เทศบาลเมืองบางแก้ว เพื่อการรับเงิน 142320.86
1223 เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อการรับเงิน 277466.39
1224 เทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อการรับเงิน 22179.98
1225 เทศบาลตำบลโคกกรวด เพื่อการรับเงิน 16104.58
1226 เทศบาลตำบลด่านเกวียน เพื่อการรับเงิน 22662.89
1227 เทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อการรับเงิน 29320.6
1228 เทศบาลตำบลชุมพวง เพื่อการรับเงิน 20446.76
1229 เทศบาลตำบลจอหอ เพื่อการรับเงิน 39035.59
1230 เทศบาลตำบลหินดาด เพื่อการรับเงิน 6449.69
1231 เทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อการรับเงิน 14094.1
1232 เทศบาลตำบลห้วยแถลง เพื่อการรับเงิน 7327.81
1233 เทศบาลตำบลมะค่า เพื่อการรับเงิน 4432.3
1234 เทศบาลตำบลตลาดแค เพื่อการรับเงิน 7642.08
1235 เทศบาลตำบลโนนไทย เพื่อการรับเงิน 7126.79
1236 เทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 11478.21
1237 เทศบาลตำบลแชะ เพื่อการรับเงิน 13784.49
1238 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพื่อการรับเงิน 9860.56
1239 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง เพื่อการรับเงิน 11820.21
1240 เทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อการรับเงิน 17652.92
1241 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อการรับเงิน 13521.03
1242 เทศบาลตำบลโคกสวาย เพื่อการรับเงิน 12162.21
1243 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เพื่อการรับเงิน 8423.23
1244 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อการรับเงิน 10489.16
1245 เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เพื่อการรับเงิน 4429.97
1246 เทศบาลตำบลตะขบ เพื่อการรับเงิน 12118.3
1247 หนองบัวศาลา เพื่อการรับเงิน 59003.97
1248 หนองระเวียง เพื่อการรับเงิน 30177.92
1249 หนองจะบก เพื่อการรับเงิน 33350.8
1250 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อการรับเงิน 34910.63
1251 บ้านเกาะ เพื่อการรับเงิน 27139.1
1252 เทศบาลตำบลหัวทะเล เพื่อการรับเงิน 64011.69
1253 หมื่นไวย เพื่อการรับเงิน 25063.9
1254 พะเนา เพื่อการรับเงิน 12083.66
1255 มะเริง เพื่อการรับเงิน 21066.09
1256 จอหอ เพื่อการรับเงิน 38390.85
1257 พลกรัง เพื่อการรับเงิน 9751.97
1258 หนองกระทุ่ม เพื่อการรับเงิน 22334.74
1259 แชะ เพื่อการรับเงิน 18119.71
1260 บ้านใหม่ เพื่อการรับเงิน 16714.68
1261 โคกกระชาย เพื่อการรับเงิน 27021.25
1262 มาบตะโกเอน เพื่อการรับเงิน 11515.15
1263 ลำเพียก เพื่อการรับเงิน 16541.36
1264 ครบุรี เพื่อการรับเงิน 13752.09
1265 เฉลียง เพื่อการรับเงิน 17606.66
1266 ตะแบกบาน เพื่อการรับเงิน 12039.73
1267 สระว่านพระยา เพื่อการรับเงิน 12478.79
1268 จระเข้หิน เพื่อการรับเงิน 8108.92
1269 สีสุก เพื่อการรับเงิน 20333.5
1270 จักราช เพื่อการรับเงิน 19351.42
1271 หนองขาม เพื่อการรับเงิน 22149.9
1272 ศรีละกอ เพื่อการรับเงิน 22986.44
1273 ทองหลาง เพื่อการรับเงิน 18406.25
1274 หินโคน เพื่อการรับเงิน 15404.39
1275 หนองพลวง เพื่อการรับเงิน 17706.06
1276 คลองเมือง เพื่อการรับเงิน 19605.59
1277 หนองงูเหลือม เพื่อการรับเงิน 23148.17
1278 ช้างทอง เพื่อการรับเงิน 11092.27
1279 หนองยาง เพื่อการรับเงิน 16093.08
1280 พระพุทธ เพื่อการรับเงิน 13934.66
1281 ท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 7207.65
1282 โนนไทย เพื่อการรับเงิน 21283.26
1283 กำปัง เพื่อการรับเงิน 22545.02
1284 เสิงสาง เพื่อการรับเงิน 16199.35
1285 โนนสมบูรณ์ เพื่อการรับเงิน 10773.33
1286 กุดโบสถ์ เพื่อการรับเงิน 33193.63
1287 สระตะเคียน เพื่อการรับเงิน 27053.62
1288 สุขไพบูลย์ เพื่อการรับเงิน 26799.4
1289 บ้านราษฎร์ เพื่อการรับเงิน 17435.7
1290 ละลมใหม่พัฒนา เพื่อการรับเงิน 15330.47
1291 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เพื่อการรับเงิน 26039.11
1292 ทุ่งอรุณ เพื่อการรับเงิน 18628.12
1293 กระโทก เพื่อการรับเงิน 8857.65
1294 โชคชัย เพื่อการรับเงิน 12645.18
1295 พลับพลา เพื่อการรับเงิน 19508.54
1296 ท่าลาดขาว เพื่อการรับเงิน 9326.76
1297 ท่าอ่าง เพื่อการรับเงิน 11254.05
1298 ด่านเกวียน เพื่อการรับเงิน 7672.19
1299 ท่าจะหลุง เพื่อการรับเงิน 12007.42
1300 ลำคอหงษ์ เพื่อการรับเงิน 15030.05
1301 พลสงคราม เพื่อการรับเงิน 19834.36
1302 โตนด เพื่อการรับเงิน 17659.79
1303 มะค่า เพื่อการรับเงิน 18741.3
1304 เมืองปราสาท เพื่อการรับเงิน 17343.24
1305 บิง เพื่อการรับเงิน 15647.05
1306 ดอนชมพู เพื่อการรับเงิน 18031.89
1307 หลุมข้าว เพื่อการรับเงิน 24074.83
1308 ขามเฒ่า เพื่อการรับเงิน 14382.99
1309 ลำมูล เพื่อการรับเงิน 8263.77
1310 จันอัด เพื่อการรับเงิน 11542.9
1311 ขามสะแกแสง เพื่อการรับเงิน 16511.34
1312 หนองหัวฟาน เพื่อการรับเงิน 8559.57
1313 พะงาด เพื่อการรับเงิน 11314.12
1314 ชีวึก เพื่อการรับเงิน 11739.3
1315 เมืองนาท เพื่อการรับเงิน 10637.01
1316 เมืองเกษตร เพื่อการรับเงิน 8862.24
1317 หนองหอย เพื่อการรับเงิน 16982.74
1318 โนนแดง เพื่อการรับเงิน 9460.81
1319 สำพะเนียง เพื่อการรับเงิน 11187
1320 โนนตาเถร เพื่อการรับเงิน 8963.95
1321 ดอนยาวใหญ่ เพื่อการรับเงิน 8034.95
1322 ตะคุ เพื่อการรับเงิน 28102.73
1323 ธงชัยเหนือ เพื่อการรับเงิน 19654.16
1324 ตะขบ เพื่อการรับเงิน 23846.1
1325 สะแกราช เพื่อการรับเงิน 19658.76
1326 สุขเกษม เพื่อการรับเงิน 10969.77
1327 เกษมทรัพย์ เพื่อการรับเงิน 8319.22
1328 โคกไทย เพื่อการรับเงิน 11281.78
1329 ดอน เพื่อการรับเงิน 9659.51
1330 ภูหลวง เพื่อการรับเงิน 13359.28
1331 สำโรง เพื่อการรับเงิน 8088.11
1332 ตูม เพื่อการรับเงิน 12776.92
1333 งิ้ว เพื่อการรับเงิน 15411.32
1334 วังน้ำเขียว เพื่อการรับเงิน 20231.85
1335 วังหมี เพื่อการรับเงิน 23504.08
1336 ระเริง เพื่อการรับเงิน 13980.89
1337 อุดมทรัพย์ เพื่อการรับเงิน 26508.24
1338 ไทยสามัคคี เพื่อการรับเงิน 16423.5
1339 หลุ่งประดู่ เพื่อการรับเงิน 24453.84
1340 หลุ่งตะเคียน เพื่อการรับเงิน 21701.54
1341 เมืองพลับพลา เพื่อการรับเงิน 20495.27
1342 งิ้ว เพื่อการรับเงิน 20282.68
1343 หินดาด เพื่อการรับเงิน 17981.04
1344 ห้วยแถลง เพื่อการรับเงิน 17176.86
1345 ตะโก เพื่อการรับเงิน 10546.94
1346 ทับสวาย เพื่อการรับเงิน 9414.56
1347 ห้วยแคน เพื่อการรับเงิน 10059.29
1348 หนองสรวง เพื่อการรับเงิน 14029.38
1349 ขามทะเลสอ เพื่อการรับเงิน 7503.45
1350 บึงอ้อ เพื่อการรับเงิน 13837.58
1351 โป่งแดง เพื่อการรับเงิน 12072.08
1352 โนนรัง เพื่อการรับเงิน 22644.42
1353 ตลาดไทร เพื่อการรับเงิน 29389.93
1354 โนนตูม เพื่อการรับเงิน 16319.53
1355 ท่าลาด เพื่อการรับเงิน 29618.67
1356 ประสุข เพื่อการรับเงิน 28398.51
1357 ชุมพวง เพื่อการรับเงิน 8136.64
1358 หนองหลัก เพื่อการรับเงิน 11815.56
1359 โนนยอ เพื่อการรับเงิน 15612.37
1360 สาหร่าย เพื่อการรับเงิน 8857.65
1361 กระเบื้องนอก เพื่อการรับเงิน 16291.76
1362 โนนอุดม เพื่อการรับเงิน 12088.25
1363 ละหานปลาค้าว เพื่อการรับเงิน 17119.07
1364 เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อการรับเงิน 76093.03
1365 เทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อการรับเงิน 22709.12
1366 เทศบาลตำบลกุดจิก เพื่อการรับเงิน 6181.64
1367 เทศบาลตำบลกลางดง เพื่อการรับเงิน 11651.52
1368 เทศบาลตำบลด่านขุนทด เพื่อการรับเงิน 14087.2
1369 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว เพื่อการรับเงิน 9497.75
1370 เทศบาลตำบลคลองไผ่ เพื่อการรับเงิน 8427.83
1371 เทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อการรับเงิน 9426.12
1372 มะเกลือเก่า เพื่อการรับเงิน 30170.98
1373 สูงเนิน เพื่อการรับเงิน 24973.82
1374 มะเกลือใหม่ เพื่อการรับเงิน 18935.45
1375 นากลาง เพื่อการรับเงิน 16483.59
1376 เสมา เพื่อการรับเงิน 21202.4
1377 บุ่งขี้เหล็ก เพื่อการรับเงิน 10093.97
1378 โค้งยาง เพื่อการรับเงิน 5895.08
1379 โนนค่า เพื่อการรับเงิน 11584.5
1380 หนองตะไก้ เพื่อการรับเงิน 16543.67
1381 กุดจิก เพื่อการรับเงิน 5490.67
1382 โคราช เพื่อการรับเงิน 6100.77
1383 ลาดบัวขาว เพื่อการรับเงิน 35245.75
1384 วังโรงใหญ่ เพื่อการรับเงิน 19212.78
1385 สีคิ้ว เพื่อการรับเงิน 12823.13
1386 มิตรภาพ เพื่อการรับเงิน 17271.59
1387 ดอนเมือง เพื่อการรับเงิน 17643.66
1388 กฤษณา เพื่อการรับเงิน 17121.39
1389 กุดน้อย เพื่อการรับเงิน 17858.56
1390 บ้านหัน เพื่อการรับเงิน 10639.35
1391 หนองบัวน้อย เพื่อการรับเงิน 14847.48
1392 หนองหญ้าขาว เพื่อการรับเงิน 23356.17
1393 คลองไผ่ เพื่อการรับเงิน 14172.69
1394 หนองน้ำแดง เพื่อการรับเงิน 23635.79
1395 ปากช่อง เพื่อการรับเงิน 41217.06
1396 ขนงพระ เพื่อการรับเงิน 30136.34
1397 หนองสาหร่าย เพื่อการรับเงิน 76086.11
1398 จันทึก เพื่อการรับเงิน 40895.82
1399 โป่งตาลอง เพื่อการรับเงิน 12437.2
1400 พญาเย็น เพื่อการรับเงิน 17458.77
1401 คลองม่วง เพื่อการรับเงิน 24303.64
1402 หินดาด เพื่อการรับเงิน 31513.64
1403 ตะเคียน เพื่อการรับเงิน 26783.2
1404 หนองกราด เพื่อการรับเงิน 13396.23
1405 พันชนะ เพื่อการรับเงิน 15087.81
1406 ด่านขุนทด เพื่อการรับเงิน 21431.25
1407 ห้วยบง เพื่อการรับเงิน 24368.37
1408 ด่านนอก เพื่อการรับเงิน 9717.31
1409 หนองบัวละคร เพื่อการรับเงิน 8127.44
1410 สระจรเข้ เพื่อการรับเงิน 14396.87
1411 กุดพิมาน เพื่อการรับเงิน 22667.5
1412 หนองไทร เพื่อการรับเงิน 11935.76
1413 โนนเมืองพัฒนา เพื่อการรับเงิน 10389.76
1414 บ้านแปรง เพื่อการรับเงิน 15383.61
1415 ด่านใน เพื่อการรับเงิน 11099.2
1416 บ้านเก่า เพื่อการรับเงิน 17193.03
1417 สำนักตะคร้อ เพื่อการรับเงิน 16684.62
1418 หนองแวง เพื่อการรับเงิน 20945.93
1419 บึงปรือ เพื่อการรับเงิน 9703.43
1420 วังยายทอง เพื่อการรับเงิน 11048.37