อบจ. อบต.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สำหรับเดือนที่รับชำระ กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 จัดสรรให้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ลำดับที่ สัมปทาน จังหวัด จำนวนเงิน
1 E5 ขอนแก่น 1,634,514.11
รวม 1,634,514.11
1 สินภูฮ่อม อุดรธานี 12,154,770.33
2 ขอนแก่น 12,154,770.34
รวม 24,309,540.67
1 G5/43 สงขลา 3,756,555.95
รวม 3,756,555.95
1 L21/43 สุโขทัย 401,295.75
2 กำแพงเพชร 401,295.77
รวม 802,591.52
1 L33/43 เพชรบูรณ์ 56,079.28
รวม 56,079.28
1 L44/43 เพชรบูรณ์ 489,541.25
รวม 489,541.25
1 L53/48 นครปฐม 705,732.61
2 สุพรรณบุรี 705,732.61
3 กาญจนบุรี 705,732.60
รวม 2,117,197.82
1 L54/43 สุพรรณบุรี 1,015,747.09
รวม 1,015,747.09
1 NC สุโขทัย 235,686.72
2 กำแพงเพชร 235,686.68
รวม 471,373.40
1 PTTEP1 นครปฐม 54,840.66
2 สุพรรณบุรี 54,840.63
รวม 109,681.29
1 S1 พิษณุโลก 21,332,807.89
2 สุโขทัย 21,332,807.89
3 กำแพงเพชร 21,332,807.90
รวม 63,998,423.68
1 SW1 เพชรบูรณ์ 88,550.11
รวม 88,550.11
รวมทั้งสิ้น 98,849,796.17