เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

เราสามารถสำรวจหาปิโตรเลียมได้อย่างไร

เริ่มจากการสำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา(โครงสร้างชั้นหิน) ขนาดใหญ่ โดยภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ หากพบโครงสร้างที่น่าสนใจ จึงทำการสำรวจในรายละเอียดต่อไปโดยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยา และหากพบบริเวณที่น่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม จึงกำหนดตำแหน่งเพื่อเจาะสำรวจหาชนิด คุณภาพ และวัดปริมาณสำรองต่อไป
 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,315,896
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333