เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ก๊าซธรรมชาติเหลวกับน้ำมันดิบต่างกันอย่างไร

ก๊าซธรรมชาติเหลวเมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก ซึ่งมีความร้อนและความกดดันสูง จะมีสภาพเป็นก๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหลวเมื่อขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวโลก ส่วนน้ำมันดิบมีสภาพเป็นของเหลวตั้งแต่เมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 16,414,882
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 100,809