เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ก๊าซธรรมชาติเหลวคืออะไร

ก๊าซธรรมชาติที่เมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก ซึ่งมีความร้อนและความกดดันสูง จะมีสภาพเป็นก๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหลวเมื่อขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวโลก

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 9,528,096
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,477