เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหน

ณ สิ้นปี 2560 มีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วดังนี้

ก๊าซธรรมชาติ 6,410.12 ล้านลูกบาศก์ฟุต

คอนเดนเสท 166.10 ล้านบาเรล

น้ำมันดิบ 156.40 ล้านบาเรล

ยังคงมีการสำรวจอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,962,434
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,463