เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประเทศไทยมีการสำรวจพบปิโตรเลียมบริเวณใดบ้าง

แหล่งที่สำรวจพบแล้วบนบกมีอยู่บริเวณภาคกลางในเขตจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครปฐม สุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และในบริเวณอ่าวไทย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,959,236
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,462