เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูลยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้อง ยืนยันกำกับดูแลทุกขั้นตอนเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูลยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้อง ยืนยันกำกับดูแลทุกขั้นตอนเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 
ตามที่มีข่าวว่าได้มีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.กาฬสินธุ์ ขอให้ยกเลิกการอนุญาตใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล-บีซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด และคัดค้านการอนุญาตใช้พื้นที่ในการประกอบกิจการด้านปิโตรเลียมต่อเนื่องอื่นๆ รวมทั้งยื่นหนังสือต่อพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ยกเลิกการเผาทดสอบก๊าซ โครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูลฯ โดยอ้างว่าหวั่นเกรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือพืชผลทาง     
การเกษตรกร นั้น
    นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าในการดำเนินกิจกรรมด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทุกพื้นที่รวมถึงการเจาะสำรวจแหล่งดงมูล  กรมได้กำกับดูแลในทุกกิจกรรม ที่บริษัทผู้รับสัมปทานดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ดำเนินการตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการขออนุญาตการใช้พื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยราชการอื่น รวมถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ที่จะต้องยื่นขออนุญาตก่อนจึงจะสามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ตามแผนงานได้  
สำหรับแผนการดำเนินการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเดือนตุลาคม 2558 นี้  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้กำชับให้บริษัทแจ้งแผนการดำเนินทุกขั้นตอน มาตรการทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมผ่านทั้งทางคณะทำงานไตรภาคีของจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ รวมทั้งเร่งให้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่   
ทั้งนี้ ในช่วงตลอดระยะการทดสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้มีแผนกำกับดูแล ควบคุม และป้องกันตามมาตรการที่กำหนดอย่างใกล้ชิด โดยได้ประสานกับกรมควบคุมมลพิษ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดเสียง และตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน และจะรายงานให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลายความกังวลอีกด้วย
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
21  กันยายน 2558
 
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,745,596
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,178