เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันปรากฎการณ์ก้อนน้ำมันดินขึ้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

จากเหตุการณ์การเกิดก้อนน้ำมันขึ้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 นั้น
 
นายวีระศักดิ์  พึ่งรัศมี ชี้แจงว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล  การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทผู้รับสัมปทานทุกรายที่มีการดำเนินการในอ่าวไทยอย่างสม่ำเสมอ พบว่า ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแท่นผลิตในอ่าวไทย อีกทั้ง ในพื้นที่จังหวัดชุมพรก็ไม่มีกิจกรรมการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีการเจาะหลุมสำรวจล่าสุด เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขุดเจาะหลุมของแหล่งนางนวล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) แต่พบว่า หลุมดังกล่าวไม่พบน้ำมันและทำการปิดหลุมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ยืนยันได้ว่าก้อนน้ำมันดินที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 
“อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันพิสูจน์เหตุการณ์ดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ประสานกับพลังงานจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดินและส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ รวมถึงประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GISDA) เพื่อช่วยตรวจหาว่าก้อนน้ำมันดินถูกปล่อยมาจากที่ใด ทั้งนี้ หากได้ผลการตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวเสริม 
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
30 พฤศจิกายน 2558
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,677,160
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333