เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจง เหตุไฟไหม้ถังกักเก็บน้ำมันดิบของแหล่งวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถ ควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้ว

ตามที่วานนี้ (8 ธันวาคม 2558) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ถังกักเก็บน้ำมันดิบของแหล่งวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงว่า ถังกักเก็บน้ำมันดิบที่เกิดเหตุดังกล่าว เป็นถังกักเก็บน้ำมันดิบ TK091 อยู่ในฐานการผลิต L44H-D1 บ้านคลองม่วง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L44/43 ซึ่งมีน้ำมันดิบบรรจุอยู่ภายในประมาณ 3.3705 บาร์เรล หรือ 540 ลิตร โดยข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่า #มีสาเหตุมาจากการที่ไฟที่เกิดจากการเผาก๊าซทิ้ง เพื่อความปลอดภัย ไหลย้อนกลับเข้าปล่องก๊าซ ทั้งนี้ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ จำกัด ได้ดำเนินดับเพลิงจนสงบภายในระยะเวลา 30 นาที และเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา โดยในเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์การผลิตอื่นเกิดความเสียหาย ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ ได้ออกแบบฐานผลิตให้มีเขตปลอดภัยห่างจากอุปกรณ์การผลิต อย่างน้อย 10 เมตร ตามกฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกล อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2555 และได้รับการตรวจสอบระยะความปลอดภัยตามประกาศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอันตรายต่อชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

“ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตาม พรบ.ปิโตรเลียมลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวเสริม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ8 ธันวาคม 2558

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,676,473
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333