เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันก้อนน้ำมันดิน (Tarball) #ที่ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ยืนยันผลการวิเคราะห์ก้อนน้ำมันดินที่ขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่ตรงกับน้ำมันดิบในอ่าวไทย

หลังจากมีปรากฎการณ์ก้อนน้ำมัน(Tarball) ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นั้น
 
นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม #ได้ตรวจสอบการดำเนินการ ของบริษัทผู้รับสัมปทานทุกรายที่มีการดำเนินการในอ่าวไทย โดยเฉพาะแท่นผลิตปิโตรเลียมแหล่งไพลินเหนือ ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดหัวไทรประมาณ 120 กิโลเมตร พบว่า #ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแท่นผลิตแต่อย่างใด
 
ขณะที่ #ผลการวิเคราะห์ก้อนตัวอย่างน้ำมันดินที่ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุว่า #ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบว่าก้อนน้ำมันดินดังกล่าวไม่ตรงกับตัวอย่างน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในอ่าวไทยแต่อย่างใด
 
ทั้งนี้ในช่วงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ประสานกับพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดินและนำส่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการเพื่อหาที่มาที่แน่ชัด
 
นายวีระศักดิ์ ยังได้เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดคราบน้ำมันและก้อนน้ำมันในทะเลและบริเวณชายฝั่ง ณ ห้องประชุมกรมส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ดังนี้
1. กรมเจ้าท่า
2. กรมควบคุมมลพิษ
3, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. กรมควบคุมมลพิษ
5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
6. ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) เขต1 เขต 2 และเขต 3
 
โดยที่ประชุมดังกล่าวเสนอแนวทางการจัดการคราบน้ำมันเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษเนื่องจากเหตุการณ์การเกิดคราบน้ำมัน
2. ขั้นตอนการแก้ไขมลพิษจากคราบน้ำมันในทะเล
3. ขั้นตอนการฟื้นฟูปัญหามลพิษเนื่องจากน้ำมัน
 
ในทุกขั้นตอนได้ระบุให้มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งฝ่ายเลขานุการ การประชุม (ศรชล) ได้ขอให้หน่วยงานที่เข้าประชุมนำแนวทางที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปพิจารณา และแจ้งความคิดเห็นให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อรวบรวมจัดทำข้อเสนอแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
20 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,748,977
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,180