เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงข้อกล่าวหาการใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของดีเอสไอช่วยเหลือบริษัทเอกชนหลีกเลี่ยงภาษี

Topic


          ตามที่มีข้อกล่าวหาการใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของดีเอสไอช่วยเหลือบริษัทเอกชนหลีกเลี่ยงภาษีนั้น

          กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ขอชี้แจงว่า มีการประชุมร่วมกันระหว่าง กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากยังมีประเด็นข้อกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องในกรณีการเก็บอากรสำหรับการส่งน้ำมันดิบรวมถึงคอนเดนเสทออกนอกพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตีความข้อกฎหมายของกรมศุลกากร ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง จะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่มีการแทรกแซงหรือกระทำการใดๆ ของแต่ละหน่วยงานโดยยึดผลประโยชน์ของชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างดีที่สุด 

          ซึ่งที่ประชุมร่วมระหว่าง 3 กระทรวง เห็นว่า เรื่องนี้ควรให้กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาโดยตรงได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน และนำผลการพิจารณาแจ้งให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

          โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากผลการพิจารณาออกมาประการใดจะรีบดำเนินการทันที

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,740,436
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,173