เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม”

Topic

วันนี้ (12 ก.ย. 66) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม” โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของการผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม เป็นไปอย่างรัดกุมและสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแล และรักษาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของ โดยจะเริ่มดำเนินการในแหล่งผลิตปิโตรเลียมบนบกทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับการนำระบบดิจิทัลมาใช้กับแหล่งผลิตปิโตรเลียมในทะเลนั้น จะอยู่ในแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจากนี้ โดยคาดว่าจะสามารถใช้ระบบดิจิทัลในการกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียมทั่วประเทศทั้งแหล่งบนบกและในทะเลได้ภายในปี 2567

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,742,938
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,174