เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางเกศสุดา  ศุภสุนทรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เครือข่ายปิโตรเลียมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Topic

    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางเกศสุดา  ศุภสุนทรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เครือข่ายปิโตรเลียมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566  ณ จังหวัดขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีเครือข่ายปิโตรเลียมจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วม จำนวน 30 คน 

     โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม ในวันแรก ช่วงเช้าเป็นพิธีเปิด และการบรรยายเรื่อง "การกำกับดูแล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม" โดย นายรัฐพล  ศรีตะปันย์ วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

       สำหรับในวันที่สองและสาม จะเป็นการศึกษาดูงาน  ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลิก 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมี นางเกศสุดา ศุภสุนทรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้นำคณะในการศึกษาดูงาน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,744,514
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,175