เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม "ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย" ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ บริเวณชายทะเลหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างเก่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Topic

วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม "ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย" ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ บริเวณชายทะเลหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างเก่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
      
      กิจกรรมเพื่อสังคม "ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย" ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการมอบซั้งกอให้แก่ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา รวมทั้งสิ้น 500 ต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านโดยตรง รวมทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และยังสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,481,905
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,468