เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาววิภาวัณย์  ว่องวีรชัยเดชา เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปลูกป่าชุมชน เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน'' ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองบ้านตามา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Topic

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) นางสาววิภาวัณย์  ว่องวีรชัยเดชา เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปลูกป่าชุมชน เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองบ้านตามา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน 

       สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม "ปลูกป่าชุมชน เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการมอบกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 30,000 ต้น ประกอบด้วยกล้ายางนา 6,000 ต้น กล้ามะฮอกกานี 5,000 ต้น กล้าสัก 5,000 ต้น กล้าประดู่ 5,000 ต้น กล้าไม้แดง 3,000 ต้น กล้าพะยูง 3,000 ต้น กล้าตะเคียน 2,000 ต้น และกล้าพะยอม 1,000 ต้น โดยทั้งหมดจัดซื้อจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและชาวบ้านที่เพาะกล้าพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกล้าพันธุ์ไม้ทั้งหมดจะกระจายมอบให้กับเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 23 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

      กิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในระยะยาวจะยิ่งสร้างประโยชน์มากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการช่วยลดปัญหาโลกร้อน นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,750,411
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,181