เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

Topic

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

►  การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566

 • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔  
  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
 • กฎกระทรวง กำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๕
  กฎกระทรวง กำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • กฎกระทรวง กําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙
  กฎกระทรวง กําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • กฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑
  กฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ
  ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ

►  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง
ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

►  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง
ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,742,314
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,173