เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ DMF BOX ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยนายพิพัฒน์ จิรพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสัญญาแบ่งปันผลผลิต และคณะ ภายใต้หัวข้อ "การบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)" ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

Topic

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ DMF BOX ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยนายพิพัฒน์ จิรพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสัญญาแบ่งปันผลผลิต และคณะ ภายใต้หัวข้อ "การบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)" ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน โดยการบรรยายหัวข้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ชธ. ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ ชธ. ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,706,544
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,565