เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เครือข่ายปิโตรเลียมจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

Topic

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เครือข่ายปิโตรเลียมจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566  ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีเครือข่ายปิโตรเลียมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม จำนวน 30 คน 

     โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม ในวันแรกช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิด และการรับฟังการบรรยายเรื่อง "การกำกับดูแล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม" โดย นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก และในวันที่สองและสาม จะเป็นการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,712,396
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,571