เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้แทนกรมเชื้อแพลิงธรรมชาติรับมอบรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์กรที่เสริมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

Topic

      วันนี้ (4 เมษายน 2566) นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้แทนกรมเชื้อแพลิงธรรมชาติรับมอบรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์กรที่เสริมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

      ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับรางวัลดังกล่าวจากการจัดโครงการจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ “กิจกรรมการจัดทำซั้งกอ สร้างบ้านให้ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประมง” ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับภาคประชาชน เพื่อพัฒนาสังคมในภาพรวมต่อไป ตามแนวคิดหลักของรางวัลดังกล่าว

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,713,010
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,574