เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ และการจดบันทึกรายงานการประชุม” การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

Topic

วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ และการจดบันทึกรายงานการประชุม” เพื่อให้บุคลากร ชธ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และจดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งเป็นเรื่องกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ รวมทั้งสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 36 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,707,945
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,565