เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม "ซั้งกอ ภูมิปัญญาชุมชน สร้างความยั่งยืนท้องทะเลไทย" ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

Topic

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) นายนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม "ซั้งกอ ภูมิปัญญาชุมชน สร้างความยั่งยืนท้องทะเลไทย" ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดยมีนายเกรียงไกร บัวมี พลังงานจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ
 
      กิจกรรมเพื่อสังคม "ซั้งกอ ภูมิปัญญาชุมชน สร้างความยั่งยืนท้องทะเลไทย" ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการมอบซั้งกอให้แก่อำเภอปะทิว อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอหลังสวน รวมทั้งสิ้น 500 ต้น) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมทั้งมีส่วนช่วยในเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลอ่าวไทยด้วย เนื่องจากซั้งกอสร้างจากวัสดุทางธรรมชาติ สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,702,238
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,559