เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ชุมพร – จัดกิจกรรม ซั้งกอ ภูมิปัญญาชุมชน สร้างความยั่งยืนท้องทะเลไทย โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Topic

( 16 มีนาคม 2566 )   ที่บริเวณท่าเรือประมงสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ซั้งกอ ภูมิปัญญาชุมชน สร้างความยั่งยืนท้องทะเลไทย โดยมีนายเกรียงไกร บัวมี พลังงานจังหวัดชุมพร, นายอาสา จุลทับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสะพลี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี, ผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, คณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร, และผู้นำกลุ่มประมงในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นการมอบ และจัดทำซั้งกอจากวัสดุธรรมชาติ รวมจำนวน 500 ต้น ก่อนนำไปวางบริเวณริมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ 4 อำเภอ เพื่อไว้เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเล นอกจากนี้ ยังร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้า เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลอ่าวไทย

นายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาโดยตลอด จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีการดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียม และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้สามารถดำเนินไปได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยที่ผ่านมา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพรมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด โดยกิจกรรมเพื่อสังคมการจัดทำซั้งกอในวันนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินการโดยเล็งเห็นแล้วว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านทั้ง 11 ชุมชน ในพื้นที่ 4 อำเภอชายทะเลชุมพร ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวส่งผลต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับภาคส่วนอื่นอีกจำนวนมาก และยังสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และใช้แรงงานในท้องถิ่นทั้งสิ้น นอกจากในด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้แล้ว ยังจะมีส่วนช่วยในเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลอ่าวไทย เนื่องจากซั้งกอสร้างจากวัสดุทางธรรมชาติ สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

 

ด้านนายเกรียงไกร บัวมี พลังงานจังหวัดชุมพร กล่าวว่า บทบาทภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริมและกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล และล่าสุดเพิ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการเปิดให้สิทธิสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างสำคัญต่อประเทศไทย โดยจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในพื้นที่แหล่งผลิตปิโตรเลียมที่สำคัญของประเทศ ก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งได้มีการประชุม หารือ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชุมพรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในปี 2566 นี้ ได้ดำเนินการจัดทำซั้งกอจากวัสดุธรรมชาติ รวมจำนวน 500 ต้น ภายใต้ชื่อ “ซั้งกอ ภูมิปัญญาชุมชน สร้างความยั่งยืนท้องทะเลไทย” เพื่อจัดวางบริเวณริมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ 4 อำเภอ 11 ชุมชน ชุมชนละประมาณ 45 ต้น ประกอบด้วย อำเภอปะทิว ในพื้นที่ชุมชนปากคลอง ชุมโค บางสน และสะพลี, อำเภอเมือง ในพื้นที่ชุมชนนาชะอัง นาทุ่ง ท่ายาง ปากน้ำชุมพร และหาดทรายรี, อำเภอสวี ในพื้นที่ชุมชนกลุ่มธนาคารปูและประมงพื้นบ้านสวี, อำเภอหลังสวน ในพื้นที่ชุมชนประมงปากน้ำหลังสวน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านโดยตรง รวมทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความน่าภาคภูมิใจที่หน่วยราชการในส่วนกลางได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยแท้จริง

 

ที่มา : https://www.pandinthong.org/25644/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 60,767,979
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 137,946