เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

MISSION COMPLETE การเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานสู่ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแหล่งบงกชราบรื่น

Topic

วันนี้ (8 มีนาคม 2566) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้กำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานแปลง 16 และ 17 (แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช) จากระบบสัมปทาน ไปสู่ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลง G2/61 ด้วยความราบรื่น โดยวันที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงดังกล่าว นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับมอบสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โททาล เอนเนอร์ยี่ อีพี ไทยแลนด์ ผู้รับสัมปทานรายเดิม และส่งมอบให้แก่ บริษัท ปตท.สผ. อีดี ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อผลิตปิโตรเลียมในแปลง G2/61 ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติ ณ วันสิ้นสุดสัมปทานของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข 16 และ 17 (แปลง G2/61) อยู่ที่ 678 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อรวมกับอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติของแปลง G2/61 (แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข 15 ที่ดำเนินงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา) จำนวน 190 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ดังนั้น อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติของแปลง G2/61 จึงอยู่ที่ 868 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
8 มีนาคม 2566

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 60,766,675
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 137,946