เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าร่วมการประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและได้ผ่านการประเมินในระดับดี

Topic

   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าร่วมการประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและได้ผ่านการประเมินในระดับดี ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญทองแดง (Certificate of Cyber Hygiene : Bronze Level) และได้รับรางวัลพัฒนาการดีเด่น หน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบายประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่น ๆ เป็นหลัก จากการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยเข้ารับรางวัลไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 60,763,322
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 137,939