เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ต่าง ๆ ภายในสังกัด ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

Topic

วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ต่าง ๆ ภายในสังกัด ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา โดยมีรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทั้งสองท่าน คือ นายวรากร พรหโมบล และนายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ร่วมลงนามในฐานะพยาน

โดยคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ลงนามในครั้งนี้ ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงเป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์ต่าง ๆ ด้วย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 58,329,631
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 135,504