เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ชธ. ที่บรรจุใหม่ และโอนย้ายมาระหว่างปีงบประมาณ 2565-2566 ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน

Topic

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ชธ. ที่บรรจุใหม่ และโอนย้ายมาระหว่างปีงบประมาณ 2565-2566 ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน

      โดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ทุกคนมีความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาตนเอง และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ ซึ่งจะส่งผลให้มีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 55,640,405
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 132,245