เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน มีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) จำนวนรวมทั้งสิ้น 125,576 ล้านบาท

Topic

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน มีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) จำนวนรวมทั้งสิ้น 125,576 ล้านบาท
          โดยแบ่งเป็นค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จากระบบสัมปทาน จำนวน 36,344 ล้านบาท ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและส่วนแบ่งกำไรของรัฐ จากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต จำนวน 5,534 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จำนวน 846 ล้านบาท รายได้อื่น (ค่าตอบแทนจากการต่อระยะเวลาการผลิต) จำนวน 8,003 ล้านบาท รายได้จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (JDA) จำนวน 11,991 ล้านบาท รวมถึงภาษีเงินได้ปิโตรเลียมซึ่งจัดเก็บโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จำนวน 62,858 ล้านบาท

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 55,637,152
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 132,242