เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับมอบหลักประกันการรื้อถอน จาก เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด ผู้ดำเนินงานของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38

Topic

       วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับมอบหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม จาก เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด ผู้ดำเนินงานของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38 ณ ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

       การวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม ซึ่งผู้รับสัมปทานต้องยื่นแผนงานการรื้อถอนและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งเพื่อขอรับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมเหลือ 5 ปีสุดท้ายตามที่กำหนดในสัมปทาน และภายหลังจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุมัติแผนงานดังกล่าวแล้ว ผู้รับสัมปทานต้องดำเนินการวางหลักประกันการรื้อถอน โดยการวางหลักประกันการรื้อถอนทำให้รัฐมีความมั่นใจว่าผู้รับสัมปทานจะไม่ละทิ้งหน้าที่ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งภายหลังสิ้นสุดการใช้งาน ตลอดจนไม่เป็นภาระแก่รัฐสำหรับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 49,013,015
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 122,532